wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >> Produkcja zwierzęca >>

Zarządzanie rozrodem w stadzie bydła mlecznego

Zarządzanie rozrodem w stadzie bydła mlecznego

Poprawny rozród w stadzie, czyli taki, który pozwala uzyskać jedno cielę rocznie, to warunek opłacalnej produkcji. Im dłuższy okres międzywycieleniowy, tym mniejsza opłacalność. Rozrodu nie możemy sprowadzić tylko do obserwacji rui i inseminacji, jest to bardzo skomplikowany proces, na który ma wpływ wiele skorelowanych ze sobą czynników. Rezultaty, jakie osiągają hodowcy w zakresie rozrodu, zależą mi.in. od takich parametrów jak: prawidłowe żywienie, organizacja stada, status zdrowotny stada, ale również sam czynnik ludzki, czyli relacje człowiek-zwierzę.

Ogromny postęp w zakresie wydajności mlecznej,  jaki miał miejsce w ostatnich latach, spowodował jednak wystąpienie szeregu niekorzystnych zmian, w tym pogorszenie użytkowości rozrodczej krów w wysokowydajnych stadach mlecznych. Problemy z rozrodem są stawiane w czołówce przyczyn brakowania krów. Zdaniem ekspertów wielu takich przypadków można by uniknąć, gdyby w porę zdiagnozować problem i podjąć odpowiednie działanie.

W niniejszej publikacji poznamy podstawowe wskaźniki rozrodu i przyjrzymy się czynnikom wpływającym na skuteczność zapłodnień i utrzymania ciąży w wysokowydajnym stadzie krów mlecznych. Zdrowa krowa, dla której znajdzie się miejsce w oborze, to krowa, u której występują cykliczne wycielenia, a co za tym idzie – odpowiednio długie, cykliczne laktacje.

Opracowanie: SW