wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >>

Produkcja zwierzęca

Higiena doju

Higiena doju

Data utworzenia: 16-04-2020

Mleko pochodzące od zdrowej krowy jest naturalnie czyste. Prawidłowa technika doju, higiena wymion, aparatów udojowych, samego dojarza, ale także ogólna higiena środowiskowa miejsca bytowania krowy – to wszystko elementy niezwykle ważne do pozyskania surowca o jak najwyższych parametrach, będącego produktem finalnym całego procesu...
czytaj więcej

Wskaźniki produkcyjne w żywieniu trzody chlewnej

Wskaźniki produkcyjne w żywieniu trzody chlewnej

Data utworzenia: 31-03-2020 ; Data modyfikacji: 15-04-2020

Obecnie jednym z elementów, który istotnie wpływa na ekonomikę produkcji zwierzęcej jest żywienie. Według wyliczeń koszty żywienia stanowią 70%-80% wszystkich wydatków ponoszonych na utrzymanie zwierząt i pozyskiwanie od nich surowców. Zarówno z punktu widzenia hodowlanego, jak i ekonomicznego ważne jest posługiwanie się...
czytaj więcej

Warunki i wymogi związane z realizacją działania „Dobrostan zwierząt” w ramach PROW 2014-2020

Warunki i wymogi związane z realizacją działania „Dobrostan zwierząt” w ramach PROW 2014-2020

Data utworzenia: 31-03-2020 ; Data modyfikacji: 15-04-2020

Celem działania jest zachęcenie rolników do stosowania podwyższonych (ponad obowiązujące standardy – minimalne wymogi prawne) warunków dobrostanu zwierząt. Rolnikom udzielane jest wsparcie w zakresie dobrostanu zwierząt za realizację wymogów, które wykraczają ponad odpowiednie obowiązkowe wymogi wynikające z powszechnie...
czytaj więcej

Pszczoły w gospodarstwie – rok z pszczołami. Dobre praktyki pszczelarskie

Pszczoły w gospodarstwie – rok z pszczołami. Dobre praktyki pszczelarskie

Data utworzenia: 30-12-2019

Pszczoły to zwierzęta gospodarskie. Pomimo znacznego postępu w rozszyfrowywaniu mechanizmów biologii rodziny pszczelej owad ten pozostaje gatunkiem dzikim. W pniu pszczelim, niezależnie od rozwiązań konstrukcyjnych ula i przebiegu prac w pasiece pszczoły zachowują się tak samo, jak przed wiekami, kiedy żyły w pniach drzew w puszczy, potem w kłodach...
czytaj więcej

Współczesne problemy w chowie i hodowli trzody chlewnej

Współczesne problemy w chowie i hodowli trzody chlewnej

Data utworzenia: 30-12-2019

Trzoda chlewna to bez wątpienia najważniejszy kierunek produkcji zwierzęcej w Polsce, który niestety w ostatnich latach spotyka się z wieloma trudnościami. Stan pogłowia z roku na rok znacząco się obniża, a według danych Głównego Urzędu Statystycznego pogłowie świń w czerwcu 2019 r. liczyło 10780,5 tys. sztuk, co w stosunku do...
czytaj więcej

Produkcja brojlerów króliczych w gospodarstwie

Produkcja brojlerów króliczych w gospodarstwie

Data utworzenia: 30-12-2019

Mięso królicze zaliczane jest do grupy mięs białych i odznacza się znakomitymi walorami smakowymi, a przede wszystkim zdrowotnymi. Jest soczyste i lekkostrawne, ponadto ma wysoką wartość odżywczą wynikającą z dużej zawartości składników pokarmowych i wysokiej wartości biologicznej białka. Szczególnie ważna jest wysoka...
czytaj więcej

Efektywne wykorzystanie trwałych użytków zielonych w żywieniu bydła

Efektywne wykorzystanie trwałych użytków zielonych w żywieniu bydła

Data utworzenia: 07-10-2019

W obecnej sytuacji gospodarczej Polski rozwój produkcji zwierzęcej, zwłaszcza bydła, w znacznej mierze jest uzależniony od produkcji tanich, dobrej jakości własnych pasz gospodarskich, takie też zapewniają nam pasze z trwałych użytków zielonych. Oprócz tego ekosystemy trawiaste mają duże znaczenie przyrodnicze, spełniają...
czytaj więcej

Hodowla bydła mięsnego – bieżąca sytuacja i perspektywy rozwoju

Hodowla bydła mięsnego – bieżąca sytuacja i perspektywy rozwoju

Data utworzenia: 25-09-2019

Coraz większe wymagania środowiskowe, zmieniające się trendy żywieniowe czy rosnące koszty produkcji to główne problemy, z jakimi muszą mierzyć się hodowcy i producenci bydła mięsnego, nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. Konsumenci coraz większą wagę przykładają do zdrowych produktów o jak największych standardach...
czytaj więcej