wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >>

Produkcja zwierzęca

Przyzagrodowy chów kur nieśnych

Przyzagrodowy chów kur nieśnych

Data utworzenia: 25-08-2020 ; Data modyfikacji: 12-08-2021

Jadąc przez wsie naszego województwa w ciągu kolejnych lat widzimy coraz mniej zwierząt gospodarskich. Bydło pozostało tylko w większych stadach, na pastwiskach jest trochę więcej koni – po kilka, kilkanaście sztuk ale w sąsiedztwie budynków inwentarskich bardzo rzadko widać drób, a w większości mniejszych i średnich...
czytaj więcej

Żywienie bydła mięsnego w optymalizacji produkcji

Żywienie bydła mięsnego w optymalizacji produkcji

Data utworzenia: 07-07-2020

Odpowiednie żywienie jest ważnym czynnikiem w opasie bydła. Decyduje ono o wynikach produkcyjnych i jakości pozyskiwanej wołowiny. Oprócz aspektów ekonomicznych, żywienie powinno uwzględniać uzyskanie właściwego umięśnienia zwierząt, które według klasyfikacji tusz bydła EUROP nie powinno być zakwalifikowane do klasy niższej niż...
czytaj więcej

Bioasekuracja w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną na tle zagrożenia wynikającego z Afrykańskiego Pomoru Świń

Bioasekuracja w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną na tle zagrożenia wynikającego z Afrykańskiego Pomoru Świń

Data utworzenia: 12-05-2020

Współczesny chów i hodowla zwierząt opiera się na wielu elementach, z których zapewnienie odpowiedniego statusu zdrowotnego utrzymywanych zwierząt jest jednym z najważniejszych, gdyż nie tylko spełnia wymogi dobrostanu ale gwarantuje produkcję żywności wysokiej jakości. Obecnie stopień zagrożenia chorobami zakaźnymi jest na tyle...
czytaj więcej

Przegląd rodzimych ras bydła

Przegląd rodzimych ras bydła

Data utworzenia: 16-04-2020

Rodzime rasy zwierząt hodowlanych, dopasowane do naszych warunków klimatycznych i ważne dla przyrody i krajobrazu, stanowią bezcenny zasób genetyczny dla populacji i zmienności genetycznej. Rasy rodzime nie sprawdzą się w hodowlach wielkoprzemysłowych, do przebywania bez ruchu w ciągłym zamknięciu, dlatego też dla rolnika hodowla rodzimych...
czytaj więcej

Higiena doju

Higiena doju

Data utworzenia: 16-04-2020

Mleko pochodzące od zdrowej krowy jest naturalnie czyste. Prawidłowa technika doju, higiena wymion, aparatów udojowych, samego dojarza, ale także ogólna higiena środowiskowa miejsca bytowania krowy – to wszystko elementy niezwykle ważne do pozyskania surowca o jak najwyższych parametrach, będącego produktem finalnym całego procesu...
czytaj więcej

Wskaźniki produkcyjne w żywieniu trzody chlewnej

Wskaźniki produkcyjne w żywieniu trzody chlewnej

Data utworzenia: 31-03-2020 ; Data modyfikacji: 15-04-2020

Obecnie jednym z elementów, który istotnie wpływa na ekonomikę produkcji zwierzęcej jest żywienie. Według wyliczeń koszty żywienia stanowią 70%-80% wszystkich wydatków ponoszonych na utrzymanie zwierząt i pozyskiwanie od nich surowców. Zarówno z punktu widzenia hodowlanego, jak i ekonomicznego ważne jest posługiwanie się...
czytaj więcej

Warunki i wymogi związane z realizacją działania „Dobrostan zwierząt” w ramach PROW 2014-2020

Warunki i wymogi związane z realizacją działania „Dobrostan zwierząt” w ramach PROW 2014-2020

Data utworzenia: 31-03-2020 ; Data modyfikacji: 15-04-2020

Celem działania jest zachęcenie rolników do stosowania podwyższonych (ponad obowiązujące standardy – minimalne wymogi prawne) warunków dobrostanu zwierząt. Rolnikom udzielane jest wsparcie w zakresie dobrostanu zwierząt za realizację wymogów, które wykraczają ponad odpowiednie obowiązkowe wymogi wynikające z powszechnie...
czytaj więcej

Pszczoły w gospodarstwie – rok z pszczołami. Dobre praktyki pszczelarskie

Pszczoły w gospodarstwie – rok z pszczołami. Dobre praktyki pszczelarskie

Data utworzenia: 30-12-2019

Pszczoły to zwierzęta gospodarskie. Pomimo znacznego postępu w rozszyfrowywaniu mechanizmów biologii rodziny pszczelej owad ten pozostaje gatunkiem dzikim. W pniu pszczelim, niezależnie od rozwiązań konstrukcyjnych ula i przebiegu prac w pasiece pszczoły zachowują się tak samo, jak przed wiekami, kiedy żyły w pniach drzew w puszczy, potem w kłodach...
czytaj więcej