wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >> Produkcja zwierzęca >>

Przegląd rodzimych ras bydła

Przegląd rodzimych ras bydła

Rodzime rasy zwierząt hodowlanych, dopasowane do naszych warunków klimatycznych i ważne dla przyrody i krajobrazu, stanowią bezcenny zasób genetyczny dla populacji i zmienności genetycznej. Rasy rodzime nie sprawdzą się w hodowlach wielkoprzemysłowych, do przebywania bez ruchu w ciągłym zamknięciu, dlatego też dla rolnika hodowla rodzimych ras zwierząt gospodarskich nie będzie sposobem na wielką intensywną produkcję, ale dla niewielkich gospodarstw może być sposobem na zwiększenie zysków.

Niestety, rasy rodzime w tym także bydło, stopniowo wypierane są przez współczesne, wyselekcjonowane odmiany, charakteryzujące się lepszymi wartościami użytkowymi, szybciej rosnące, wykorzystujące przy tym mniejsze ilości paszy oraz mające wyższą wydajność mleczną. Pomimo słabych stron, rasy rodzime mają wiele zalet, dla których należy je chronić:
-    bardzo dobrze przystosowują się do warunków środowiskowych – nawet tych bardzo surowych z których pochodzą,
-    nie są bardzo wymagające żywieniowo, mogą być utrzymywane przy ubogich zasobach pokarmowych w oparciu o łąki i pastwiska,
-    uzyskuje się od nich produkty o wysokiej i wyjątkowej jakości, mające wieloletnią tradycje wytwarzania,
-    zwierzęta te cechują się dużą odpornością, zdrowotnością, dobrą płodnością, lekkimi porodami, łatwością odchowu cieląt, długowiecznością czy dobrymi parametrami mlecznymi,
-    mają umiejętność zmniejszania wydajności, umożliwiając przetrwanie przejściowych niedoborów pokarmowych.

Opracowanie: SW