wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >> Produkcja zwierzęca >>

Żywienie bydła mięsnego w optymalizacji produkcji

Żywienie bydła mięsnego w optymalizacji produkcji

Odpowiednie żywienie jest ważnym czynnikiem w opasie bydła. Decyduje ono o wynikach produkcyjnych i jakości pozyskiwanej wołowiny. Oprócz aspektów ekonomicznych, żywienie powinno uwzględniać uzyskanie właściwego umięśnienia zwierząt, które według klasyfikacji tusz bydła EUROP nie powinno być zakwalifikowane do klasy niższej niż „R”. Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe zależy od rasy i płci zwierzęcia, przewidywanych dobowych przyrostów masy ciała w poszczególnych etapach opasania oraz od wieku uboju. Koszty żywienia bydła mięsnego stanowią ok. 70 proc. kosztów bezpośrednich produkcji żywca wołowego. Warto więc zadbać o ten element produkcji, co przełoży się na ostateczny wynik ekonomiczny.

Do podtrzymania podstawowych funkcji życiowych – bytu zwierzęcia, aktywności fizycznej oraz produkcji, wzrostu, reprodukcji i zachowania zdrowia, niezbędne jest dostarczenie wraz z pokarmem składników pokarmowych. Dawki pokarmowe dla zwierząt są bilansowane na podstawie potrzeb pokarmowych zwierząt oraz jakości i składu chemicznego pasz. W trakcie przygotowania dawek pokarmowych dla bydła mięsnego konieczna jest maksymalizacja wykorzystania pasz objętościowych i ograniczenie drogich pasz treściwych.

Bydło należy do przeżuwaczy, których procesy trawienne odbywające się w przedżołądkach oparte są na symbiotycznym współdziałaniu z bakteriami i pierwotniakami, a to z kolei umożliwia zwierzętom efektywne wykorzystanie pasz włóknistych. Dlatego żywiąc bydło, tak naprawdę żywimy drobnoustroje znajdujące się w jego żwaczu.

Opracowanie: SW