wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >> Produkcja zwierzęca >>

Podstawowe zagadnienia w zakresie chowu i hodowli trzody chlewnej – aktualne problemy i nowe wyzwania

Podstawowe zagadnienia w zakresie chowu i hodowli trzody chlewnej – aktualne problemy i nowe wyzwania

Temat, który pragnę w tej publikacji Państwu przedstawić jest bez wątpienia tematem trudnym, wymagającym wnikliwej, a co najważniejsze obiektywnej oceny. Z założenia „problem” kojarzy nam się z jakąś trudną sytuacją i od początku wzbudza w nas negatywne emocje, a przyjmowana wobec problemu postawa jest często asekuracyjna. Nie inaczej jest z „wyzwaniem”, które definiujemy jako trudne zadanie, bądź nową sytuację, które wymagają od nas określonego wysiłku czy poświęcenia.

W aspekcie produkcji zwierzęcej, takie postrzeganie problemów i wyzwań jest nie tylko błędne, a wręcz niedopuszczalne. Dlatego zestawione ze sobą w niniejszej publikacji „aktualne problemy” i „nowe wyzwania” są niejako próbą implikacji, wyszukania ciągu przyczynowo skutkowego, w myśl zasady, że jeżeli mamy aktualny problem, to przed nami nowe wyzwania. Zarówno do jednych jak i do drugich, nie należy się zrażać. Wręcz przeciwnie potraktować je należy jako zjawisko pozytywne, które wskazuje właściwe kierunki postępowania i pozwala na szybką reakcję, która przeciwdziała negatywnym skutkom problemów.
Aby nie zawężać naszych rozważań tylko do syntetycznego określenia problemów i skierować niniejszą publikację do szerszego grona odbiorców, postanowiliśmy przygotować opracowanie, z którego korzystać mogą nie tylko producenci i hodowcy trzody chlewnej, ale również studenci i uczniowie szkół rolniczych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z trzodą chlewną.
Należy także zaznaczyć, że problemy i wyzwania trudno definiować tylko w kategorii „nowe – stare”. Niektóre aspekty i czynniki wpływające na produkcję trzody chlewnej są na tyle uniwersalne i podlegają ciągłym zmianom, że należy je przybliżać niezależnie od ich aktualnego charakteru. Czynniki wpływające na chów i hodowle trzody chlewnej, w poszczególnych rozdziałach tego opracowania, zostały kilkukrotnie wspomniane i umiejętnie opisane, tak aby uzmysłowić, iż utrzymanie zwierząt nie może mieć charakteru „zero-jedynkowego”. W celu przybliżenia Państwu powyższej tematyki serdecznie zapraszam do lektury kolejnych rozdziałów niniejszej publikacji.
W trosce o jak najbardziej aktualne i profesjonalne przedstawienie poszczególnych zagadnień, z prośbą o ich opracowanie zwróciliśmy się do naukowców – specjalistów – praktyków, którzy na co dzień współpracują z hodowcami i producentami trzody chlewnej, spotykają się z ich codziennymi problemami i starają się ich wspomagać w stawianiu czoła codziennym wyzwaniom oraz poprawie jakości produkcji. Głęboko, w to wierzę, że niniejsza publikacja pozwoli Państwu na realną ocenę zagrożeń i prawidłowe identyfikowanie problemów w swoich gospodarstwach, a młodych adeptów zachęci do pogłębiania wiedzy w poszczególnych aspektach produkcji trzodziarskiej w Polsce.

dr inż. Rodian Pawłowski

Opracowanie: SW