wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >> Produkcja zwierzęca >>

Użytkowanie mięsne królików

Użytkowanie mięsne królików

Mięso królicze zaliczane jest do grupy mięs białych i odznacza się znakomitymi walorami smakowymi, a przede wszystkim zdrowotnymi. Jest soczyste i lekkostrawne, ponadto ma wysoką wartość odżywczą wynikającą z dużej zawartości składników pokarmowych i wysokiej wartości biologicznej białka. Szczególnie ważna jest wysoka przyswajalność składników pokarmowych z mięsa króliczego przez organizm człowieka. Białko mięsa króliczego przyswajane jest w 90%, a mięsa wołowego tylko w 62%.

Ta wysoka ocena mięsa króliczego znajduje potwierdzenie w wynikach licznych badań, a przede wszystkim mocno zakorzenionej w wielu krajach tradycji jego spożywania. Porównawcze analizy właściwości kulinarnych i smakowych mięsa króliczego wykazały jego przewagę nad innymi gatunkami mięs (tab. 1).
Zawartość białka w mięsie króliczym waha się od 18 do 23% i nie ustępuje ono pod tym względem cielęcinie. Z nielicznymi tylko wyjątkami, pozostałe gatunki mięsa wymienione w tabeli 1 zawierają mniej białka niż mięso królicze. Stosunkowo niska jest zawartość tłuszczu w tuszy królika, nie przekracza w zasadzie 6% i w dużym stopniu zależy od wieku i sposobu żywienia zwierząt. Trzeba dodać, że gdyby uwzględniono zawartość białka i tłuszczu w całych tuszach świńskich i cielęcych, a nie w samym mięsie, wskaźniki byłyby gorsze od podanych w tabeli dla mięsa z całych tuszek króliczych. Jedynie cielęcina i mięso niektórych gatunków ryb charakteryzują się niższą zawartością tłuszczu, który u królików składa się w 47,3% z kwasów tłuszczowych nasyconych, w 35,5% kwasów tłuszczowych pojedynczo nienasyconych, a w pozostałych 17,2% z kwasów wielonienasyconych. Egzogenny kwas linolowy stanowi 14,6% całkowitej zawartości kwasów tłuszczowych. Stosunek kwasów tłuszczowych nasyconych do wielonienasyconych wynosi 0,36 i jest odpowiedni z żywieniowego punktu widzenia.

Opracowanie: SW