wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >> Produkcja zwierzęca >>

Zdrowe cielę, fundament zdrowego stada

Zdrowe cielę, fundament zdrowego stada

Zdrowe cielę to takie, które rodzi się już z potencjałem genetycznym do osiągania wysokich parametrów produkcyjnych, m.in. do wysokich wydajności mlecznych u przyszłych mlecznic. 

Aby ten start był optymalny, już prawidłowe prowadzenie okresu zasuszenia i porodu krowy będzie miało zasadnicze znaczenie. To wtedy kształtuje się przyszła zdrowotność i potencjał cielęcia. Zdrowe cielę, urodzone w odpowiedniej wadze i dobrej kondycji, będzie dla hodowcy doskonałym materiałem do dalszego chowu. To od hodowcy w głównej mierze będzie zależał jego dalszy rozwój, wykształcenie pożądanych cech użytkowych i funkcjonalnych u dojrzałych osobników. Zastosowanie zalecanych procedur odchowu, polegające m.in. na optymalnym, dostosowanym do wysokich potrzeb żywienia w pierwszych tygodniach życia, ma kluczowe znaczenie dla programowania wydajności życiowej zwierząt. Dodatkowo ograniczanie czynników stresogennych, właściwa higiena cielętnika, zwierząt i obsługi pozwolą uniknąć kosztownych upadków i chorób cieląt.

Nie zapominajmy, że cielęta są przyszłością gospodarstw i nadzieją na poprawę wyników produkcyjnych, na których tak zależy każdemu hodowcy.

u Zdrowe cielę.pdf (791.68 KB, PDF)
Opracowanie: SW