wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >> Produkcja zwierzęca >>

Problemy metaboliczne wysoko wydajnych krów mlecznych

Problemy metaboliczne wysoko wydajnych krów mlecznych

Sukcesywny wzrost wydajności mlecznej krów, w tym głównie rasy holsztyńsko-fryzyjskiej, to niewątpliwy sukces ciągle doskonalonego postępu genotypowego, jak również praca pokoleń hodowców. Współczesna krowa spełniająca wymagane kryteria, to krowa wysoko mleczna o laktacji przekraczającej 10 000 litrów.


Uzyskując coraz doskonalsze stado, o wysokich cechach użytkowych, nie należy zapominać, że krowa to żywy organizm, z możliwościami ale również z pewnymi ograniczeniami.
Aby ten organizm funkcjonował jak najdłużej w dobrej formie i zdrowiu, niezbędna jest należyta profilaktyka, w celu ograniczenia typowych dla ferm krów mlecznych problemów metabolicznych. To od hodowcy w dużej mierze zależy skala i nasilenie chorób metabolicznych w stadzie. Kluczowe są tutaj kwestie żywienia, utrzymania i zarządzania stadem. Niezaspokojenie w pełni tych potrzeb prowadzić będzie nieuchronnie do szeregu niekorzystnych zdarzeń, a w konsekwencji pogorszenia opłacalności produkcji mleka w gospodarstwie.
Błędy popełniane przy odchowie stada, w tym głównie błędy żywieniowe, pociągają za sobą spiralę zależności, poczynając od obniżenia wydajności, na przedwczesnych brakowaniach kończąc.
W tej publikacji przyjrzymy się bliżej problemom metabolicznym stad, starając się jednocześnie na znalezienie ich pochodzenia (etiologii), aby móc wskazać najczęściej popełniane błędy, a tym samym uniknąć ich w przyszłośći.

Opracowanie: SW