wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >>

Wiejskie gospodarstwo domowe i kulinaria

Warunki sanitarno-higieniczne w produkcji żywności na małą skalę

Warunki sanitarno-higieniczne w produkcji żywności na małą skalę

Data utworzenia: 13-03-2024

Każdy podmiot, który chce wprowadzić wyprodukowaną przez siebie żywność do obrotu jest zobligowany do przestrzegania wszelkich wymogów związanych z jej bezpieczeństwem i jakością, wynikających z obowiązujących przepisów prawnych. Wszystkie, oferowane na rynku, produkty żywnościowe powinny spełniać jak najwyższe normy...
czytaj więcej

Edukacja w gospodarstwie rolnym

Edukacja w gospodarstwie rolnym

Data utworzenia: 22-12-2023

Polska wieś to przestrzeń, która ulega ciągłym zmianom. Zarówno rolnicy, jak i osoby zamieszkujące obszary wiejskie, odchodzą od typowej pracy na roli na rzecz innych, często bardziej innowacyjnych zajęć. Czynnikiem skłaniającym do podejmowania działalności pozarolniczych jest chęć osiągnięcia alternatywnych źródeł...
czytaj więcej

Gospodarstwa opiekuńcze na obszarach wiejskich

Gospodarstwa opiekuńcze na obszarach wiejskich

Data utworzenia: 06-10-2023

Tradycyjny, dominujący do dnia dzisiejszego, model polskiej wsi opiera się na produkcji roślinnej i zwierzęcej. Obserwowane w ostatnich latach zmiany wskazują jednak, że przyszłość wsi związana jest z poszukiwaniem różnych ścieżek rozwojowych. Głównym czynnikiem, który skłania rolników do podejmowania działalności...
czytaj więcej

Produkcja i sprzedaż żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego

Produkcja i sprzedaż żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego

Data utworzenia: 02-06-2023

Rolniczy handel detaliczny to jedna z form produkcji i sprzedaży żywności, która daje rolnikom prowadzącym małe rodzinne gospodarstwa rolne możliwość zwiększenia dochodów z prowadzonej przez nich działalności. Rozwiązania funkcjonujące w polskim prawodawstwie umożliwiają rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego opartego na...
czytaj więcej

Zasady pisania pism w gospodarstwie domowym

Zasady pisania pism w gospodarstwie domowym

Data utworzenia: 04-05-2023 ; Data modyfikacji: 07-06-2023

Prowadzenie gospodarstwa domowego, funkcjonowanie rodziny wiejskiej oraz prowadzenie działalności rolniczej, nierozerwalnie są związane z załatwianiem spraw urzędowych. Każde nowe przedsięwzięcie zaczyna się od planowania, wypełniania różnorodnych wniosków, pozwoleń i zgód oraz pisania pism. Każdą sprawę, którą zgłaszamy...
czytaj więcej

Marketing lokalnych produktów żywnościowych

Marketing lokalnych produktów żywnościowych

Data utworzenia: 01-03-2023

Wieś to przestrzeń, w której rozwija się przedsiębiorczość w różnym wymiarze. Powstają zakłady przetwórcze, usługowe, funkcjonują różne formy turystyki. Wieś staje się miejscem atrakcyjnym nie tylko pod względem usługowym, ale również produkcji różnego rodzaju dóbr. Produkty wytwarzane przez...
czytaj więcej

Jak zadbać o ochronę środowiska w wiejskim gospodarstwie domowym

Jak zadbać o ochronę środowiska w wiejskim gospodarstwie domowym

Data utworzenia: 21-11-2022 ; Data modyfikacji: 16-12-2022

Naturalną rzeczą jest, że środowisko wpływa na człowieka, ale również człowiek oddziałuje na miejsce, w którym żyje i produkuje żywność. Stan środowiska naturalnego pogarsza się – rośnie nasycenie atmosfery dwutlenkiem węgla, obniża się poziom wód gruntowych, ociepla się klimat, rzeki wysychają, w stratosferze powstaje...
czytaj więcej

Kiszone warzywa kluczem odporności człowieka

Kiszone warzywa kluczem odporności człowieka

Data utworzenia: 17-11-2022

Kiszenie jest jednym z najstarszych sposobów utrwalania żywności przeznaczonej do spożycia. Polega na naturalnej fermentacji mlekowej przeprowadzanej przez bakterie mlekowe bez udziału powietrza. Cukry proste, zawarte w warzywach rozkładają się na kwas mlekowy będący świetnym konserwantem hamującym rozwój bakterii gnilnych. Zasadniczą...
czytaj więcej