WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >>

Wiejskie gospodarstwo domowe i kulinaria

Innowacje marketingowe w kreowaniu wizerunku marki lokalnej

Innowacje marketingowe w kreowaniu wizerunku marki lokalnej

Data utworzenia: 25-08-2020

Komisja Europejska (KE) w komunikacie z 29-11-2017r. w sprawie wspólnej polityki rolnej (WPR) po 2020 roku: „Przyszłość żywności i rolnictwa UE” zakłada i podkreśla istotną rolę badań i innowacyjności w przygotowaniach Unii Europejskiej do wyzwań w przyszłości. W ramach kierunków rozwoju „Wspólnej Polityki Rolnej...
czytaj więcej

Rolniczy handel detaliczny

Rolniczy handel detaliczny

Data utworzenia: 25-02-2020 ; Data modyfikacji: 15-04-2020

Krótkie łańcuchy dostaw żywności to istotny element wspólnej polityki rolnej realizowanej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Produkcja żywności na małą skalę jest ważną częścią „Planu dla wsi” realizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odgrywającą znaczącą rolę w wielofunkcyjnym rozwoju...
czytaj więcej

Antybiotykooporność – problem współczesnej cywilizacji

Antybiotykooporność – problem współczesnej cywilizacji

Data utworzenia: 12-02-2020

Antybiotykooporność to zdolność drobnoustrojów do przeżycia w obecności leku przeciwdrobnoustrojowego. Jest ona formą przystosowania się organizmu do środowiska. Oporność na leki przeciwdrobnoustrojowe to cecha, która wytwarza się u drobnoustrojów, nie zaś u samych ludzi. Typy antybiotykooporności: nabyta –...
czytaj więcej

Terapia zajęciowa w gospodarstwie agroturystycznym

Terapia zajęciowa w gospodarstwie agroturystycznym

Data utworzenia: 12-02-2020 ; Data modyfikacji: 15-04-2020

Agroturystyka obejmuje świadczenia różnego rodzaju usług turystycznych w czynnych gospodarstwach rolnych. Coraz częściej gospodarstwa agroturystyczne i kwatery turystyki wiejskiej zaczynają także świadczyć usługi lecznicze i terapeutyczne. Zorganizowanie tego rodzaju usług – terapii zajęciowej, może być ważnym elementem poszerzającym ich...
czytaj więcej

Zdrowy styl życia. Co to znaczy?

Zdrowy styl życia. Co to znaczy?

Data utworzenia: 30-12-2019

Zdrowie to całkowity fizyczny, psychiczny i społeczny dobrostan człowieka, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawność. Głównym czynnikiem wpływającym na zdrowie człowieka jest zdrowy styl życia. Zdrowy styl życia to nie tylko dbanie o ciało i organizm, to coś znacznie więcej. Według Światowej Organizacji Zdrowia pojęcie zdrowego stylu...
czytaj więcej

Budowanie sieci partnerstw w zakresie organizacji rynku żywności regionalnej i ekologicznej

Budowanie sieci partnerstw w zakresie organizacji rynku żywności regionalnej i ekologicznej

Data utworzenia: 21-10-2019

Strategia Europa 2020 zakłada i podkreśla istotną rolę badań i innowacyjności w przygotowaniach Unii Europejskiej do wyzwań w przyszłości. W ramach kierunków rozwoju wspólnej Polityki Rolnej do 2020 r. zwraca się uwagę, że innowacje są niezbędne, aby rolnictwo UE przygotować na przyszłość. W ramach wspólnej polityki rolnej UE...
czytaj więcej

Szlakiem zagród edukacyjnych województwa warmińsko-mazurskiego

Szlakiem zagród edukacyjnych województwa warmińsko-mazurskiego

Data utworzenia: 26-09-2019 ; Data modyfikacji: 24-06-2020

Podążając szlakiem zagród edukacyjnych województwa warmińsko-mazurskiego, znajdziemy miejsca przeznaczone nie tylko dla dzieci i młodzieży przyjmowanych w ramach programów szkolnych, ale również miejsca otwarte dla osób podróżujących indywidualanie. Gospodarstwa edukacyjne stanowią bowiem doskonałe połączenie...
czytaj więcej

Zagrody edukacyjne Warmii, Mazur i Powiśla

Zagrody edukacyjne Warmii, Mazur i Powiśla

Data utworzenia: 23-08-2019 ; Data modyfikacji: 15-06-2020

Środowisko wiejskie a szczególnie czynne gospodarstwo rolne stwarza duże możliwości edukacji poprzez dotyk, smak czy też obserwację zjawisk. Coraz częściej mówi się o zagrodzie wiejskiej w realizacji szkolnych programów nauczania jako miejsca stanowiącego innowacyjną bazę edukacyjną. Połączenie wiedzy teoretycznej, praktycznego...
czytaj więcej