WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >>

Wiejskie gospodarstwo domowe i kulinaria

Zagrody edukacyjne Warmii, Mazur i Powiśla

Zagrody edukacyjne Warmii, Mazur i Powiśla

Data utworzenia: 23-08-2019

Środowisko wiejskie a szczególnie czynne gospodarstwo rolne stwarza duże możliwości edukacji poprzez dotyk, smak czy też obserwację zjawisk. Coraz częściej mówi się o zagrodzie wiejskiej w realizacji szkolnych programów nauczania jako miejsca stanowiącego innowacyjną bazę edukacyjną. Połączenie wiedzy teoretycznej, praktycznego...
czytaj więcej

Promocja dziedzictwa kulturowego wsi warmińskiej – dobre przykłady wnętrz i obejść z zachowaniem tradycyjnych elementów i charakteru zagrody warmińskiej

Promocja dziedzictwa kulturowego wsi warmińskiej – dobre przykłady wnętrz i obejść z zachowaniem tradycyjnych elementów i charakteru zagrody warmińskiej

Data utworzenia: 12-08-2019

Wieś jest krajobrazem ukształtowanym poprzez działalność człowieka. Jest przestrzenią łączącą ze sobą elementy naturalne jak np. lasy, łąki czy tereny rolne ze składnikami technicznymi, jak np. drogi, czy inne zabudowania. Krajobraz warmiński ze swoimi malowniczymi pagórkami, jeziorami i lasami przechodził liczne przeobrażenia. Na skutek...
czytaj więcej

Kuchnia pogranicza polsko-litewskiego

Kuchnia pogranicza polsko-litewskiego

Data utworzenia: 24-06-2019

Obszar pogranicza polsko-litewskiego obejmuje swym zasięgiem północno-wschodnią Polskę i południową Litwę. Jest to wyjątkowy obszar w Europie wyróżniający się mieszankę narodów i kultur, którą łączy wspólna, często powikłana historia. W konsekwencji stykania i mieszania się rozmaitych społeczeństw,...
czytaj więcej

Produkt turystyczny

Produkt turystyczny

Data utworzenia: 15-05-2019

Produkt turystyczny definiuje się jako całość dostępnych na rynku dóbr i usług, które konsument kupuje podczas podróży turystycznej, oraz zbiór korzyści, jakie osiąga nabywca w związku z udziałem w niej. Produkt turystyczny to także wszystko, co kupują, robią oraz przeżywają turyści od chwili opuszczenia domu aż do...
czytaj więcej

Tradycje wielkanocne z jajkiem w roli głównej

Tradycje wielkanocne z jajkiem w roli głównej

Data utworzenia: 08-04-2019

Wielkanoc jest najważniejszym i jednocześnie najstarszym świętem chrześcijańskim, które upamiętnia Zmartwychwstanie Chrystusa. Obchody świąt wielkanocnych nawiązują do ostatnich dni z życia Jezusa Chrystusa. Święto to kończy okres Wielkiego Postu i jest poprzedzone Wielkim Tygodniem. Zarówno Wielki Tydzień, jak i same święta...
czytaj więcej

Zagrody edukacyjne Warmii, Mazur i Powiśla

Zagrody edukacyjne Warmii, Mazur i Powiśla

Data utworzenia: 07-02-2019 ; Data modyfikacji: 08-02-2019

W zakres rolnictwa społecznego, stanowiącego innowacyjne podejście do koncepcji rolnictwa wielofunkcyjnego, wpisuje się oferta edukacyjna gospodarstw rolnych. Jej urzeczywistnieniem w Polsce są zagrody edukacyjne, których funkcjonowanie ubogaca sektor polskiego rolnictwa. Idea społeczna gospodarstwa otwiera go na nowe możliwości rozwoju. Rolnicy...
czytaj więcej

Ogród kolorowy jesienią

Ogród kolorowy jesienią

Data utworzenia: 07-02-2019 ; Data modyfikacji: 08-02-2019

W naszym klimacie jesień jest wyjątkowo kolorowa i nie bez powodu towarzyszy jej określenie złota polska jesień. Nasz świat tuż przed zimą zadziwia nieprawdopodobną paletą ciepłych barw, tak jakby chciał nam zrekompensować coraz krótsze dni i często kapryśną pogodę. Odpowiednio dobierając rośliny, możemy kreować nastrój ogrodu...
czytaj więcej

Cztery pory roku w domowej kuchni

Cztery pory roku w domowej kuchni

Data utworzenia: 07-02-2019 ; Data modyfikacji: 08-02-2019

Stare ludowe porzekadło głosi: Śniadanie zjedz sam, obiadem podziel się z przyjacielem, a kolację oddaj wrogowi. W kontekście przytoczonej mądrości nie można zapomnieć o racjonalnym i prawidłowym żywieniu. Śmiało można rzec, iż różnorodność produktów i potraw wynika z naturalnego rytmu natury, zmiany pór roku i dostępności...
czytaj więcej