wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >>

Wiejskie gospodarstwo domowe i kulinaria

Produkcja i sprzedaż żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego

Produkcja i sprzedaż żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego

Data utworzenia: 02-06-2023

Rolniczy handel detaliczny to jedna z form produkcji i sprzedaży żywności, która daje rolnikom prowadzącym małe rodzinne gospodarstwa rolne możliwość zwiększenia dochodów z prowadzonej przez nich działalności. Rozwiązania funkcjonujące w polskim prawodawstwie umożliwiają rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego opartego na...
czytaj więcej

Zasady pisania pism w gospodarstwie domowym

Zasady pisania pism w gospodarstwie domowym

Data utworzenia: 04-05-2023 ; Data modyfikacji: 07-06-2023

Prowadzenie gospodarstwa domowego, funkcjonowanie rodziny wiejskiej oraz prowadzenie działalności rolniczej, nierozerwalnie są związane z załatwianiem spraw urzędowych. Każde nowe przedsięwzięcie zaczyna się od planowania, wypełniania różnorodnych wniosków, pozwoleń i zgód oraz pisania pism. Każdą sprawę, którą zgłaszamy...
czytaj więcej

Marketing lokalnych produktów żywnościowych

Marketing lokalnych produktów żywnościowych

Data utworzenia: 01-03-2023

Wieś to przestrzeń, w której rozwija się przedsiębiorczość w różnym wymiarze. Powstają zakłady przetwórcze, usługowe, funkcjonują różne formy turystyki. Wieś staje się miejscem atrakcyjnym nie tylko pod względem usługowym, ale również produkcji różnego rodzaju dóbr. Produkty wytwarzane przez...
czytaj więcej

Jak zadbać o ochronę środowiska w wiejskim gospodarstwie domowym

Jak zadbać o ochronę środowiska w wiejskim gospodarstwie domowym

Data utworzenia: 21-11-2022 ; Data modyfikacji: 16-12-2022

Naturalną rzeczą jest, że środowisko wpływa na człowieka, ale również człowiek oddziałuje na miejsce, w którym żyje i produkuje żywność. Stan środowiska naturalnego pogarsza się – rośnie nasycenie atmosfery dwutlenkiem węgla, obniża się poziom wód gruntowych, ociepla się klimat, rzeki wysychają, w stratosferze powstaje...
czytaj więcej

Kiszone warzywa kluczem odporności człowieka

Kiszone warzywa kluczem odporności człowieka

Data utworzenia: 17-11-2022

Kiszenie jest jednym z najstarszych sposobów utrwalania żywności przeznaczonej do spożycia. Polega na naturalnej fermentacji mlekowej przeprowadzanej przez bakterie mlekowe bez udziału powietrza. Cukry proste, zawarte w warzywach rozkładają się na kwas mlekowy będący świetnym konserwantem hamującym rozwój bakterii gnilnych. Zasadniczą...
czytaj więcej

Zagrody edukacyjne Warmii, Mazur i Powiśla wydanie III uzupełnione

Zagrody edukacyjne Warmii, Mazur i Powiśla wydanie III uzupełnione

Data utworzenia: 24-08-2022

Środowisko wiejskie a szczególnie czynne gospodarstwo rolne stwarza duże możliwości edukacji poprzez dotyk, smak czy też obserwację zjawisk. Coraz częściej mówi się o zagrodzie wiejskiej w realizacji szkolnych programów nauczania jako miejsca stanowiącego innowacyjną bazę edukacyjną. Połączenie wiedzy teoretycznej, praktycznego...
czytaj więcej

Gospodarstwa agroturystyczne z tradycjami, podsumowanie konkursu

Gospodarstwa agroturystyczne z tradycjami, podsumowanie konkursu

Data utworzenia: 23-08-2022

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w czerwcu 2022 r. zorganizował konkurs na „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne z tradycjami”. Celem przedsięwzięcia była przede wszystkim promocja gospodarstw agroturystycznych, popularyzacja wypoczynku na wsi, a także walorów krajoznawczych, kulturowych oraz tradycji...
czytaj więcej

Żywność wysokiej jakości

Żywność wysokiej jakości

Data utworzenia: 13-07-2022

Żywność wysokiej jakości, krótkie łańcuchy dostaw oraz lokalne systemy żywnościowe stanowią kluczowe kierunki działań wspierających rolnictwo, jak również wielofunkcyjny i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Polityka wyróżniania produktów żywnościowych opiera się na potwierdzaniu ich...
czytaj więcej