wmodr.pl

Produkcja i sprzedaż żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego

Produkcja i sprzedaż żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego

Rolniczy handel detaliczny to jedna z form produkcji i sprzedaży żywności, która daje rolnikom prowadzącym małe rodzinne gospodarstwa rolne możliwość zwiększenia dochodów z prowadzonej przez nich działalności. Rozwiązania funkcjonujące w polskim prawodawstwie umożliwiają rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego opartego na produktach pochodzących bezpośrednio od rolników, a tym samym najkrótszą drogę produktów żywnościowych od producenta do konsumenta. Jest to istotny element w funkcjonowaniu krótkich łańcuchów dostaw żywności, które przynoszą wiele korzyści gospodarczych, środowiskowych oraz społecznych.
Rolniczy handel detaliczny (RHD) to forma produkcji i sprzedaży żywności przez rolników, uregulowana w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2017 roku. Przepisy prawne w zakresie działalności RHD, zostały zmienione z dniem 1 stycznia 2019 r., a następnie 4 lutego 2022 r. Jest to forma handlu detalicznego, dla której w świetle polskiego prawodawstwa przyjęto odrębne uregulowanie nadzoru organów urzędowej kontroli żywności oraz zastosowano preferencje podatkowe. W ramach tej działalności możliwe jest zbywanie surowców (produktów produkcji pierwotnej), jak i żywności przetworzonej otrzymanej w sposób inny niż przemysłowy (produkty mleczne, mięsne, złożone, przetwory z owoców i warzyw, przetwory zbożowe, gotowe posiłki mięsne i niemięsne). 

Opracowanie: SW