wmodr.pl

Zasady pisania pism w gospodarstwie domowym

Zasady pisania pism w gospodarstwie domowym

Prowadzenie gospodarstwa domowego, funkcjonowanie rodziny wiejskiej oraz prowadzenie działalności rolniczej, nierozerwalnie są związane z załatwianiem spraw urzędowych. Każde nowe przedsięwzięcie zaczyna się od planowania, wypełniania różnorodnych wniosków, pozwoleń i zgód oraz pisania pism. Każdą sprawę, którą zgłaszamy do urzędów, trzeba sformalizować poprzez wypełnienie wniosku, czy też innych druków. Każdy z nas choć raz w życiu jest lub będzie zdany na urząd i złożenie oficjalnego pisma. A sprawy w urzędach raczej nie należą do przyjemnych czynności – kojarzą się z kolejkami i dużą ilością różnorodnych dokumentów. Czasem wesprze urzędnik zapisując w komputerze fakty zebrane w wywiadzie, pozostawiając nam przeczytanie wydruku, złożenie daty i podpisu. Częściej jednak bywa tak, że otrzymujemy druk z poleceniem wypełnienia. Wpadamy wtedy w popłoch i panikujemy. 

Spokojnie, wszystko można zrobić, trzeba tylko wiedzieć jak taki dokument stworzyć. Pisanie stanie się zwyczajne i proste, jeżeli przezwyciężymy bariery. Najważniejszym jest pozbycie się oporów i lęków. Po jakimś czasie wszystko okaże się proste i łatwe.

Oczywiście najprościej jest skorzystać z pomocy biur oferujących tego rodzaju usługi, ale nie zawsze i wszędzie istnieją takie możliwości. Jeśli pismo urzędowe, które musimy przygotować, nie jest zbyt skomplikowane, spróbujmy stworzyć je samodzielnie. Samodzielne napisanie pisma daje dużo satysfakcji osobistej i samo dowartościowania się.

W przygotowaniu się do kontaktów w urzędach, przekazywaniu informacji, czy tworzeniu pism urzędowych, pomocnym może okazać się niniejszy poradnik – przewodnik po pisaniu.

Opracowanie: SW