wmodr.pl

Jak zadbać o ochronę środowiska w wiejskim gospodarstwie domowym

Jak zadbać o ochronę środowiska w wiejskim gospodarstwie domowym

Naturalną rzeczą jest, że środowisko wpływa na człowieka, ale również człowiek oddziałuje na miejsce, w którym żyje i produkuje żywność. Stan środowiska naturalnego pogarsza się – rośnie nasycenie atmosfery dwutlenkiem węgla, obniża się poziom wód gruntowych, ociepla się klimat, rzeki wysychają, w stratosferze powstaje „dziura ozonowa”. Gwałtowne burze, wichury i susze niszczą uprawy rolne i budynki inwentarskie. Wciąż o wiele za dużo marnuje się żywności. Jeszcze do niedawna Polska była na piątym miejscu (9 mln ton żywności) wśród krajów Europy. Obecnie, jak wynika z najnowszych badań przeprowadzonych w Polsce (opracowanie NIK) rocznie niemal 5 mln ton żywności idzie na straty. Najwięcej, bo aż 60 proc. jedzenia, trafia do śmieci prosto z naszych domów. Następne w kolejności pod tym względem są: przetwórstwo i produkcja rolnicza (po ok. 16%), a dopiero na czwartym miejscu znajdują się sklepy odpowiadające za 7% marnowanej żywności. 

Istotnie na środowisko oddziałuje rolnictwo, które użytkuje ponad 60% ogólnej powierzchni kraju. Działalność produkcyjna w rolnictwie może negatywnie wpływać na wody powierzchniowe i podziemne, glebę i powietrze. Niewłaściwe stosowanie przemysłowych środków produkcji takich jak nawozy sztuczne i środki ochrony roślin może prowadzić do zaniku naturalnej flory i fauny, zakłócać gospodarkę wodną i mikroklimat i w konsekwencji niekorzystnie wpływać na wiele ekosystemów. Negatywny, chociaż trudny do oszacowania w wartościach materialnych, wpływ rolnictwa może wiązać się z przekształceniami krajobrazu wiejskiego wprowadzającymi obce formy zabudowy o charakterze przemysłowym. Skutkami niewłaściwego zagospodarowania przestrzennego w działalności rolniczej jest zubożenie środowiska przyrodniczego.

Szczególne zagrożenie dla środowiska stwarza prowadzenie bardzo intensywnej produkcji rolnej. Może powodować jego degradację, dlatego prowadzenie produkcji rolnej uwarunkowane jest szeregiem przepisów i obowiązków, które rolnicy mają wypełniać. Niektórych szkodliwych działań można uniknąć poprzez przyjazną, ochronną postawę wobec środowiska oraz edukację w kierunku ekologicznego trybu życia i zmiany codziennych przyzwyczajeń.

W codziennym natłoku obowiązków nie przywiązujemy uwagi do czynności, które wykonujemy. Jednak warto mieć świadomość, że każda osoba małymi krokami może przysłużyć się do tego, aby w przyszłości nie zabrakło wody, a papier nie stał się towarem luksusowym. Idealnym wręcz miejscem, w którym możemy rozpocząć pozytywnie oddziaływać na środowisko, jest własne gospodarstwo domowe. Wiemy już o tym, że należy w nim odpowiednio segregować odpady, by następnie wytwarzać nowe rzeczy codziennego użytku przy jednoczesnym oszczędzaniu surowców. Poznajmy teraz inne obszary życia codziennego, w których ciągle jest dużo do zrobienia, w dążeniu do ochrony środowiska.

Poprawa jakości życia wiąże się nie tylko z dobrym statusem materialnym, ale także chęcią zmiany. Każdy z nas ma możliwości i powinien inwestować w stosowanie dobrych praktyk zarówno w kontekście własnej osoby, jak i swojej rodziny. A jeśli przy okazji można przyczynić się do poprawy stanu środowiska, to nie pozostaje nic innego, jak tylko przystąpić do działania.

Opracowanie: SW