WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >>

Rolnictwo ekologiczne i ochrona środowiska

Ochrona i rekultywacja gleb

Ochrona i rekultywacja gleb

Data utworzenia: 07-07-2022

Gleba stanowi podstawowy warsztat pracy rolnika, z tego też względu konieczna jest odpowiednia jej ochrona, dla obecnych i przyszłych pokoleń. Dzisiejsze rolnictwo stoi przed wieloma wyzwaniami, jednym z nich jest produkcja coraz większej ilości żywności, na takich samych areałach uprawowych. Utrzymywanie odpowiedniej struktury i kondycji gleb, jest więc...
czytaj więcej

Uprawy ograniczające skutki suszy

Uprawy ograniczające skutki suszy

Data utworzenia: 24-04-2022

Właściwa struktura upraw zapewnienie optymalnych warunków do rozwoju roślin uprawnych, chroni i niejednokrotnie powoduje zwiększenie zawartości próchnicy w glebie, co wpływa również na poprawę retencji wodnej w glebie, a tym samym zapewnia odpowiednie uwilgotnienie utworów glebowych. Uwaga!!! Ubogi płodozmian powoduje...
czytaj więcej

Dobre praktyki produkcyjne dla ograniczenia rozpraszania związków biogennych

Dobre praktyki produkcyjne dla ograniczenia rozpraszania związków biogennych

Data utworzenia: 24-04-2022

Rolnictwo zaliczane jest do najważniejszych sektorów gospodarczych, którego celem jest zapewnienie odbiorcom wysokiej jakości żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Ograniczenie rozpraszania pierwiastków biogennych w produkcji roślinnej, ale też i zwierzęcej jest działaniem nie wątpliwie priorytetowym i bardzo dobrze...
czytaj więcej

Środki ochrony roślin do upraw ekologicznych

Środki ochrony roślin do upraw ekologicznych

Data utworzenia: 03-01-2022

Nazwa środki ochrony roślin oraz pestycydy w rolnictwie ekologicznym są stosowane zamiennie. Oznaczają one substancje naturalne, w tym żywe organizmy, stosowane do ochrony roślin uprawnych. W rolnictwie ekologicznym stosowanie pestycydów jest dozwolone, jednakże powinny być one używane w przypadku gdy inne metody są niewystarczające. Podstawą...
czytaj więcej

Regulacja zachwaszczenia w rolnictwie ekologicznym

Regulacja zachwaszczenia w rolnictwie ekologicznym

Data utworzenia: 20-12-2021

Pojęcie „chwast” nie jest zwrotem botanicznym, takim jak bylina czy roślina jednoroczna, To co uznamy, że jest chwastem, jest względne. Zasadniczo chwastem jest każda roślina, która w danej uprawie jest niepożądana. Jednakże gatunki, które pospolicie nazywane są chwastami łączy kilka wspólnych cech. Są to rośliny...
czytaj więcej

Systemy hydrofitowe przyjazne środowisku

Systemy hydrofitowe przyjazne środowisku

Data utworzenia: 05-10-2021

Gospodarska ściekowa na obszarach wiejskich jest zagadnieniem, z którym mierzą się zarówno mieszkańcy, jak i lokalne władze. Niska gęstość zaludnienia i rozproszona zabudowa terenów niezurbanizowanych powoduję, iż budowa sieci kanalizacyjnych jest nieopłacalna. Konieczne jest zatem stosowanie alternatywnych rozwiązań zarówno...
czytaj więcej

Podstawy i wsparcie działalności ekologicznej w gospodarstwie rolnym

Podstawy i wsparcie działalności ekologicznej w gospodarstwie rolnym

Data utworzenia: 06-08-2021 ; Data modyfikacji: 13-08-2021

Rolnictwo jest bardzo ważną dziedziną gospodarki, gdyż dostarcza społeczeństwu niezbędnych produktów żywnościowych. Produkcja rolna – teraz i w przyszłości – zależy wprost od zasobów i stanu środowiska oraz klimatu, a jednocześnie wpływa na środowisko. Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej dostrzega i uwzględnia...
czytaj więcej

Wpływ technologii produkcji na zanieczyszczenie wód biogenami pochodzenia rolniczego

Wpływ technologii produkcji na zanieczyszczenie wód biogenami pochodzenia rolniczego

Data utworzenia: 15-07-2021

W dzisiejszych czasach, czasach intensyfikacji rolnictwa zaistniał problem zwiększonego oddziaływania rolnictwa na środowisko przyrodnicze, klimat, a tym samym na zdrowie człowieka. Rolnictwo nie tylko zużywa naturalne zasoby, ale również wprowadza do środowiska substancje, które w naturalnych warunkach nie występują w tak dużych ilościach....
czytaj więcej