WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >>

Rolnictwo ekologiczne i ochrona środowiska

Roślinność nadbrzeżna jako efektywne strefy buforowe

Roślinność nadbrzeżna jako efektywne strefy buforowe

Data utworzenia: 06-07-2020

Woda jest środowiskiem życia roślin i zwierząt. Zasoby dostępnej, czystej wody są coraz mniejsze, dlatego niezwykle ważne jest to, aby mądrze nimi gospodarować, a przede wszystkim chronić je przed zanieczyszczeniem. Do tego celu stosuje się różnego rodzaju metody, jednak kluczowe znaczenie dla ochrony wód ma roślinność. Pokrycie gruntu...
czytaj więcej

Wapnowanie gleb w pigułce

Wapnowanie gleb w pigułce

Data utworzenia: 21-04-2020

Stopień zakwaszenia gleb na obszarze naszego kraju jest dość zróżnicowany. Wg IUNG-PIB w Puławach największy procent gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych zlokalizowany został w województwie podlaskim, mazowieckim, łódzkim i podkarpackim, najmniejszy w opolskim i kujawsko-pomorskim. Udział gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych w Polsce...
czytaj więcej

Sposoby przechowywania  nawozów naturalnych

Sposoby przechowywania nawozów naturalnych

Data utworzenia: 01-04-2020 ; Data modyfikacji: 15-04-2020

Dobra praktyka rolnicza, której celem jest ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi z rolnictwa, polega na optymalizacji zarządzania azotem ze wszystkich źródeł, a przede wszystkim z nawozów. W rolnictwie do celów nawozowych mogą być stosowane różnego rodzaju substancje zawierające azot organiczny....
czytaj więcej

Zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi w gospodarstwie rolnym

Zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi w gospodarstwie rolnym

Data utworzenia: 01-04-2020 ; Data modyfikacji: 15-04-2020

W dzisiejszych czasach na polskich wsiach widoczna jest monokultura. Zmieniony przez człowieka krajobraz wsi z którego zniknęły miedze, rowy, zbiorniki wodne, niewielkie lasy i zarośla będące ostoją wielu gatunków zwierząt, pomagające w kumulowaniu wilgoci, ograniczające wysuszenie gleb, wpływające w korzystny sposób na mikroklimat...
czytaj więcej

Warzywa na ekozagonie

Warzywa na ekozagonie

Data utworzenia: 27-03-2020 ; Data modyfikacji: 15-04-2020

Warzywa i owoce powinny być podstawą żywienia człowieka, ponieważ dostarczają składników regulujących procesy biochemiczne organizmów: witamin C, B, B2, K, E, prowitaminę A oraz pierwiastków mineralnych. Niezbędny dla zdrowia jest również zawarty w owocach i warzywach błonnik. Składniki zawarte w tej grupie produktów w...
czytaj więcej

Pakiety przyrodnicze w programie rolno-środowiskowo-klimatycznym (PROW 2014-2020)

Pakiety przyrodnicze w programie rolno-środowiskowo-klimatycznym (PROW 2014-2020)

Data utworzenia: 26-03-2020

Pakiety przyrodnicze w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020 są ukierunkowane na ochronę cennych siedlisk zarówno na obszarach Natura 2000, jak i poza nimi. Wsparcie to w dużej części trafia na obszary o szczególnych walorach przyrodniczych, które w Polsce związane są przede wszystkim z tradycyjną gospodarką...
czytaj więcej

Gospodarka Obiegu Zamkniętego (GOZ)

Gospodarka Obiegu Zamkniętego (GOZ)

Data utworzenia: 30-12-2019

Pisząc o innowacjach należy spróbować je zrozumieć, zastanowić się czy innowacje są pojedynczymi zdarzeniami, czy może ciągiem zdarzeń, który ostatecznie staje się swego rodzaju procesem? Ponadto zawsze należy spróbować dostrzegać rolę innowacji w kształtowaniu naszej rzeczywistości. Sięgając do definicji innowacji (łac....
czytaj więcej

Terminy i zasady nawożenia azotem

Terminy i zasady nawożenia azotem

Data utworzenia: 16-10-2019 ; Data modyfikacji: 18-10-2019

Obecnie obowiązujące regulacje prawne dotyczące nawożenia azotem zawarte są w Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu tzw. programie azotanowym, wprowadzonym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 roku...
czytaj więcej