WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >>

Produkcja zwierzęca

Terminy i zasady nawożenia azotem

Terminy i zasady nawożenia azotem

Data utworzenia: 20-08-2019

Obecnie obowiązujące regulacje prawne dotyczące nawożenia azotem zawarte są w Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu tzw. programie azotanowym, wprowadzonym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 roku...
czytaj więcej

Racjonalna gospodarka nawozowa

Racjonalna gospodarka nawozowa

Data utworzenia: 20-08-2019

Nawożenie jest jednym z najważniejszych czynników plonotwórczych, a jednocześnie jest zabiegiem bardzo kosztownym. Dlatego też nawozy muszą być stosowane umiejętnie. Aplikacja nawozów w potrzebnej ilości, we właściwym czasie i w odpowiedni sposób zapewnia ich dobre wykorzystanie przez rośliny, co decyduje o wysokiej...
czytaj więcej

Obszary proekologiczne

Obszary proekologiczne

Data utworzenia: 03-07-2019

Wszyscy rolnicy ubiegający się o jednolitą płatność obszarową są uprawnieni do otrzymania płatności z tytułu realizacji praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, czyli tzw. płatności za zazielenienie. Warunkiem przyznania płatności jest realizacja praktyk korzystnych dla klimatu i środowiska w zakresie: dywersyfikacji...
czytaj więcej

Żywienie cieląt

Żywienie cieląt

Data utworzenia: 24-06-2019

Wychów cieląt jest jedną z najważniejszych spraw w chowie bydła. Stwarza on podstawy do tego, aby przyszła krowa była zdolna do dużej wydajności mlecznej bez uszczerbku na jej zdrowiu. Prawidłowy rozwój układu trawiennego, płuc, naczyń krwionośnych transportujących krew, rozwój fizyczny są bardzo istotną sprawą, a dobra...
czytaj więcej

Rybactwo, wędkarstwo, agroturystyka, ekologia – system naczyń połączonych czy źródło konfliktów?

Rybactwo, wędkarstwo, agroturystyka, ekologia – system naczyń połączonych czy źródło konfliktów?

Data utworzenia: 24-06-2019

Działalność ludzka polegająca na połowach ryb trwa nieprzerwanie w zasadzie od początków istnienia człowieka na Ziemi. Zanim rozwinęło się rolnictwo, pierwsze zorganizowane społeczności ludzkie zajmowały się głównie łowiectwem, rybołówstwem oraz zbieractwem. Dla ludzi mieszkających nad wodami to właśnie rybołówstwo...
czytaj więcej

Zarządzanie rozrodem w stadzie bydła mlecznego

Zarządzanie rozrodem w stadzie bydła mlecznego

Data utworzenia: 29-05-2019

Poprawny rozród w stadzie, czyli taki, który pozwala uzyskać jedno cielę rocznie, to warunek opłacalnej produkcji. Im dłuższy okres międzywycieleniowy, tym mniejsza opłacalność. Rozrodu nie możemy sprowadzić tylko do obserwacji rui i inseminacji, jest to bardzo skomplikowany proces, na który ma wpływ wiele skorelowanych ze sobą...
czytaj więcej

Antybiotykooporność u zwierząt

Antybiotykooporność u zwierząt

Data utworzenia: 08-02-2019

Pojęcie antybiotykooporności u zwierząt (bądź w szerszym znaczeniu oporności przeciwdrobnoustrojowej – antimicrobial resistance - AMR) wydaję się zagadnieniem trudnym i niezrozumiałym, czym z samej swej nazwy zajmować powinny się służby weterynaryjne. Jednakże w aspekcie procesu produkcji zwierzęcej staje się ono nie tylko pojęciem, ale przede...
czytaj więcej

Dobra kiszonka – zdrowe i wydajne stado

Dobra kiszonka – zdrowe i wydajne stado

Data utworzenia: 07-02-2019 ; Data modyfikacji: 08-02-2019

Chów bydła i produkcja mleka jako główny czynnik ekonomiki gospodarstw mleczarskich zależy bezpośrednio od jakości i efektywności produkcji pasz objętościowych, będących podstawowym czynnikiem dawki pokarmowej w żywieniu przeżuwaczy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę powyższe, to oczywistym staje się, że jakość produkowanych kiszonek to...
czytaj więcej