WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >>

Produkcja zwierzęca

Antybiotykooporność u zwierząt

Antybiotykooporność u zwierząt

Data utworzenia: 08-02-2019

Pojęcie antybiotykooporności u zwierząt (bądź w szerszym znaczeniu oporności przeciwdrobnoustrojowej – antimicrobial resistance - AMR) wydaję się zagadnieniem trudnym i niezrozumiałym, czym z samej swej nazwy zajmować powinny się służby weterynaryjne. Jednakże w aspekcie procesu produkcji zwierzęcej staje się ono nie tylko pojęciem, ale przede...
czytaj więcej

Dobra kiszonka – zdrowe i wydajne stado

Dobra kiszonka – zdrowe i wydajne stado

Data utworzenia: 07-02-2019 ; Data modyfikacji: 08-02-2019

Chów bydła i produkcja mleka jako główny czynnik ekonomiki gospodarstw mleczarskich zależy bezpośrednio od jakości i efektywności produkcji pasz objętościowych, będących podstawowym czynnikiem dawki pokarmowej w żywieniu przeżuwaczy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę powyższe, to oczywistym staje się, że jakość produkowanych kiszonek to...
czytaj więcej

Akcja zarybieniowa 2018 – zarybienia okiem ichtiologa

Akcja zarybieniowa 2018 – zarybienia okiem ichtiologa

Data utworzenia: 07-02-2019 ; Data modyfikacji: 08-02-2019

„Nie ma ryb, bo nikt nie zarybia” – jakże często słyszymy te słowa nad naszymi jeziorami. Problem zarybień staje się ostatnio przedmiotem publicznej debaty nad polskimi wodami oraz na forach internetowych. Niestety większość tych głosów, które słyszymy z ust laików, może wprowadzać w błąd. Rok 2018 był rokiem...
czytaj więcej

Mastitis i choroby metaboliczne krów

Mastitis i choroby metaboliczne krów

Data utworzenia: 07-02-2019 ; Data modyfikacji: 08-02-2019

Dążenie do zwiększenia wydajności mlecznej krów powoduje pojawianie się w stadach bydła mlecznego niekorzystnych zjawisk, które skutkują ciągłym  pogarszaniem zdrowia i płodności utrzymywanych zwierząt. Olbrzymi postęp w poprawie genotypu krów mlecznych, którego podstawowym kryterium było zwiększenie jednostkowej...
czytaj więcej