wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >>

Produkcja zwierzęca

Aktualne problemy w ochronie zdrowia zwierząt gospodarskich

Aktualne problemy w ochronie zdrowia zwierząt gospodarskich

Data utworzenia: 28-11-2023

Pisząc o aktualnych problemach w ochronie zdrowia zwierząt gospodarskich należy mieć na względzie, że gospodarstwo rolne jest pierwszym ogniwem w łańcuchu żywnościowym i to właśnie na nim spoczywa olbrzymia odpowiedzialność za utrzymywane zwierzęta, bezpieczeństwo pracowników, ochronę środowiska naturalnego, a także za wyprodukowanie i...
czytaj więcej

Prawidłowe żywienie krów mlecznych  w okresie okołoporodowym

Prawidłowe żywienie krów mlecznych w okresie okołoporodowym

Data utworzenia: 08-09-2023

Okres okołoporodowy, zwany zamiennie przejściowym, to najczęściej okres trwający od 3 tygodni przed planowanym porodem do 3-6 tygodni po porodzie. To szczególnie trudny czas dla krów mlecznych, a tym samym ogromne wyzwanie dla hodowcy. Dochodzi wówczas do ogromnych zmian fizjologicznych w organizmie krowy, zarówno w sferze...
czytaj więcej

Użytkowanie mięsne królików

Użytkowanie mięsne królików

Data utworzenia: 12-06-2023 ; Data modyfikacji: 13-06-2023

Mięso królicze zaliczane jest do grupy mięs białych i odznacza się znakomitymi walorami smakowymi, a przede wszystkim zdrowotnymi. Jest soczyste i lekkostrawne, ponadto ma wysoką wartość odżywczą wynikającą z dużej zawartości składników pokarmowych i wysokiej wartości biologicznej białka. Szczególnie ważna jest wysoka...
czytaj więcej

Zdrowe cielę, fundament zdrowego stada

Zdrowe cielę, fundament zdrowego stada

Data utworzenia: 24-04-2023

Zdrowe cielę to takie, które rodzi się już z potencjałem genetycznym do osiągania wysokich parametrów produkcyjnych, m.in. do wysokich wydajności mlecznych u przyszłych mlecznic.  Aby ten start był optymalny, już prawidłowe prowadzenie okresu zasuszenia i porodu krowy będzie miało zasadnicze znaczenie. To wtedy kształtuje się...
czytaj więcej

Problemy metaboliczne wysoko wydajnych krów mlecznych

Problemy metaboliczne wysoko wydajnych krów mlecznych

Data utworzenia: 15-09-2022

Sukcesywny wzrost wydajności mlecznej krów, w tym głównie rasy holsztyńsko-fryzyjskiej, to niewątpliwy sukces ciągle doskonalonego postępu genotypowego, jak również praca pokoleń hodowców. Współczesna krowa spełniająca wymagane kryteria, to krowa wysoko mleczna o laktacji przekraczającej 10 000...
czytaj więcej

Wykorzystanie krajowych źródeł białka w żywieniu krów mlecznych

Wykorzystanie krajowych źródeł białka w żywieniu krów mlecznych

Data utworzenia: 08-06-2022

W żywieniu bydła mlecznego białko stanowi najważniejszy, a zarazem najdroższy komponent dawki pokarmowej. Nie bez znaczenia jest jego pochodzenie, które warunkuje nie tylko jednorodność paszy, ale również ma duże znaczenie ekonomiczne w gospodarstwach mleczarskich. Biorąc pod uwagę rosnącą intensywność produkcji mleka, rolnicy...
czytaj więcej

Współczesne wyzwania w zakresie dobrostanu zwierząt gospodarskich

Współczesne wyzwania w zakresie dobrostanu zwierząt gospodarskich

Data utworzenia: 13-12-2021

Chów i hodowla zwierząt gospodarskich, choć od dawna jest wykorzystywana w celu pozyskania konkretnych produktów pochodzenia zwierzęcego podlega ciągłym zmianom. Choć nie zawsze są to zmiany dynamiczne, to jednak zawsze prowadzą do uzyskania pożądanych cech u zwierząt, które w procesie hodowli pozwalają na wyodrębnienie w obrębie...
czytaj więcej

Innowacyjne rozwiązania w hodowli owiec i kóz w rozwoju przedsiębiorczości obszarów wiejskich

Innowacyjne rozwiązania w hodowli owiec i kóz w rozwoju przedsiębiorczości obszarów wiejskich

Data utworzenia: 11-10-2021 ; Data modyfikacji: 01-12-2021

W działalności rolniczej ważną rolę odgrywają działania innowacyjne oraz proprzedsiębiorcze z wykorzystaniem środowiska naturalnego, istniejących zasobów produkcyjnych oraz tworzenia płaszczyzny współpracy rolników ze środowiskami naukowymi. Sprzyjają one podniesieniu konkurencyjności oraz tworzeniu nowych miejsc pracy. Istotną...
czytaj więcej