WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >>

Produkcja zwierzęca

Wskaźniki produkcyjne w żywieniu trzody chlewnej

Wskaźniki produkcyjne w żywieniu trzody chlewnej

Data utworzenia: 31-03-2020

Obecnie jednym z elementów, który istotnie wpływa na ekonomikę produkcji zwierzęcej jest żywienie. Według wyliczeń koszty żywienia stanowią 70%-80% wszystkich wydatków ponoszonych na utrzymanie zwierząt i pozyskiwanie od nich surowców. Zarówno z punktu widzenia hodowlanego, jak i ekonomicznego ważne jest posługiwanie się...
czytaj więcej

Warunki i wymogi związane z realizacją działania „Dobrostan zwierząt” w ramach PROW 2014-2020

Warunki i wymogi związane z realizacją działania „Dobrostan zwierząt” w ramach PROW 2014-2020

Data utworzenia: 31-03-2020

Celem działania jest zachęcenie rolników do stosowania podwyższonych (ponad obowiązujące standardy – minimalne wymogi prawne) warunków dobrostanu zwierząt. Rolnikom udzielane jest wsparcie w zakresie dobrostanu zwierząt za realizację wymogów, które wykraczają ponad odpowiednie obowiązkowe wymogi wynikające z powszechnie...
czytaj więcej

Pszczoły w gospodarstwie – rok z pszczołami. Dobre praktyki pszczelarskie

Pszczoły w gospodarstwie – rok z pszczołami. Dobre praktyki pszczelarskie

Data utworzenia: 30-12-2019

Pszczoły to zwierzęta gospodarskie. Pomimo znacznego postępu w rozszyfrowywaniu mechanizmów biologii rodziny pszczelej owad ten pozostaje gatunkiem dzikim. W pniu pszczelim, niezależnie od rozwiązań konstrukcyjnych ula i przebiegu prac w pasiece pszczoły zachowują się tak samo, jak przed wiekami, kiedy żyły w pniach drzew w puszczy, potem w kłodach...
czytaj więcej

Współczesne problemy w chowie i hodowli trzody chlewnej

Współczesne problemy w chowie i hodowli trzody chlewnej

Data utworzenia: 30-12-2019

Trzoda chlewna to bez wątpienia najważniejszy kierunek produkcji zwierzęcej w Polsce, który niestety w ostatnich latach spotyka się z wieloma trudnościami. Stan pogłowia z roku na rok znacząco się obniża, a według danych Głównego Urzędu Statystycznego pogłowie świń w czerwcu 2019 r. liczyło 10780,5 tys. sztuk, co w stosunku do...
czytaj więcej

Produkcja brojlerów króliczych w gospodarstwie

Produkcja brojlerów króliczych w gospodarstwie

Data utworzenia: 30-12-2019

Mięso królicze zaliczane jest do grupy mięs białych i odznacza się znakomitymi walorami smakowymi, a przede wszystkim zdrowotnymi. Jest soczyste i lekkostrawne, ponadto ma wysoką wartość odżywczą wynikającą z dużej zawartości składników pokarmowych i wysokiej wartości biologicznej białka. Szczególnie ważna jest wysoka...
czytaj więcej

Efektywne wykorzystanie trwałych użytków zielonych w żywieniu bydła

Efektywne wykorzystanie trwałych użytków zielonych w żywieniu bydła

Data utworzenia: 07-10-2019

W obecnej sytuacji gospodarczej Polski rozwój produkcji zwierzęcej, zwłaszcza bydła, w znacznej mierze jest uzależniony od produkcji tanich, dobrej jakości własnych pasz gospodarskich, takie też zapewniają nam pasze z trwałych użytków zielonych. Oprócz tego ekosystemy trawiaste mają duże znaczenie przyrodnicze, spełniają...
czytaj więcej

Hodowla bydła mięsnego – bieżąca sytuacja i perspektywy rozwoju

Hodowla bydła mięsnego – bieżąca sytuacja i perspektywy rozwoju

Data utworzenia: 25-09-2019

Coraz większe wymagania środowiskowe, zmieniające się trendy żywieniowe czy rosnące koszty produkcji to główne problemy, z jakimi muszą mierzyć się hodowcy i producenci bydła mięsnego, nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. Konsumenci coraz większą wagę przykładają do zdrowych produktów o jak największych standardach...
czytaj więcej

Żywienie cieląt

Żywienie cieląt

Data utworzenia: 24-06-2019

Wychów cieląt jest jedną z najważniejszych spraw w chowie bydła. Stwarza on podstawy do tego, aby przyszła krowa była zdolna do dużej wydajności mlecznej bez uszczerbku na jej zdrowiu. Prawidłowy rozwój układu trawiennego, płuc, naczyń krwionośnych transportujących krew, rozwój fizyczny są bardzo istotną sprawą, a dobra...
czytaj więcej