wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Projekty >>

PROW 2014-2020 - 1.2 Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i informacyjnych - ekologia

Chów owiec w gospodarstwie ekologicznym - powiat olsztyński

Chów owiec w gospodarstwie ekologicznym - powiat olsztyński

Data utworzenia: 10-10-2023

Rolnicy z powiatu gołdapskiego wzięli udział w demonstracjach służących promowaniu oraz upowszechnianiu innowacji i dobrych praktyk w zakresie chowu owiec w gospodarstwach ekologicznych. Temat szczegółowy: Profilaktyka chorób pasożytniczych w warunkach produkcji ekologicznej - owce Obiekt Demonstracyjny został założony w...
czytaj więcej

Akwakultura w produkcji ekologicznej - dobre praktyki w województwie mazowieckim

Akwakultura w produkcji ekologicznej - dobre praktyki w województwie mazowieckim

Data utworzenia: 09-10-2023

W Rybackim Zakładzie Doświadczalnym IRS-PIB w Żabieńcu w dniu 02.06.2023 r. i 03.10.2023 r.  odbyły się szkolenia praktyczne, w zakresie rolnictwa ekologicznego w zakresie akwakultury. Szczegółowym tematem szkolenia było „Określenie wpływu bakterii środowiskowych (Lactobacillus curvatus, Lactobacillus paracasei, Lactoccocus lactis) na...
czytaj więcej

HARMONOGRAM WIZYT DEMONSTRACYJNYCH ZAPLANOWANYCH NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2023 R.

HARMONOGRAM WIZYT DEMONSTRACYJNYCH ZAPLANOWANYCH NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2023 R.

Data utworzenia: 02-10-2023

WARMIŃSKO – MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W DEMONSTRACJACH EKOLOGICZNYCH Wizyty w gospodarstwach demonstracyjnych są organizowane w ramach operacji współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w...
czytaj więcej

„Agrotechnika żyta w gospodarstwie ekologicznym” w powiecie olsztyńskim

„Agrotechnika żyta w gospodarstwie ekologicznym” w powiecie olsztyńskim

Data utworzenia: 28-09-2023

W ramach operacji pn. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” wspófinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w dniach 06.06.2023 r. i 20.09.2023 r. odbyły się wizyty demonstracyjne rolników z powiatów...
czytaj więcej

Podsumowanie demonstracji z uprawy roślin jagodowych – malina w powiecie bartoszyckim

Podsumowanie demonstracji z uprawy roślin jagodowych – malina w powiecie bartoszyckim

Data utworzenia: 27-09-2023 ; Data modyfikacji: 28-09-2023

W ramach realizacji operacji „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” na terenie całego kraju zostały założone obiekty demonstracyjne z różnych grup tematycznych, łączące innowacyjne praktyki z transferem wiedzy. W obiektach tych prowadzone są praktyczne szkolenia dla ostatecznego odbiorcy, w formie wizyt...
czytaj więcej

Podsumowanie ekologicznej uprawy ziemniaka – demonstracje w powiecie nowomiejskim

Podsumowanie ekologicznej uprawy ziemniaka – demonstracje w powiecie nowomiejskim

Data utworzenia: 27-09-2023

Rolnicy z powiatu nowomiejskiego wzięli udział w demonstracjach służących promowaniu oraz upowszechnianiu innowacji i dobrych praktyk w zakresie produkcji rolnej dotyczącej uprawy ziemniaka. Temat szczegółowy: Ocena plonowania i jakości bulw ziemniaka po zastosowaniu doglebowym nawozów organicznych na bazie związków humusowych ora...
czytaj więcej

„Ograniczenie zachwaszczenia w kukurydzy  uprawianej w systemie ekologicznym” w powiecie olsztyńskim

„Ograniczenie zachwaszczenia w kukurydzy uprawianej w systemie ekologicznym” w powiecie olsztyńskim

Data utworzenia: 25-09-2023

Cykl demonstracji realizowany jest w ramach poddziałania 1.2 „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tematem demonstracji w gospodarstwie Pana Piotra Bertel (Gamerki Wielkie 4a 11-042 Jonkowo, gmina Jonkowo, powiat olsztyński ,...
czytaj więcej

Demonstracje w powiecie ostródzkim z uprawy roślin jagodowych – porzeczka

Demonstracje w powiecie ostródzkim z uprawy roślin jagodowych – porzeczka

Data utworzenia: 25-09-2023

W ramach realizacji operacji „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” dwie grupy z województwa warmińsko – mazurskiego i województwa kujawsko – pomorskiego wizytowały dwukrotnie Gospodarstwo Rolne Grzegorz Kowalczuk: - I wizyta: 31.07.2023 r. i 01.08.2023 r. - II wizyta: 05.09.2023 r. i...
czytaj więcej