wmodr.pl

„Agrotechnika żyta w gospodarstwie ekologicznym” w powiecie olsztyńskim

W ramach operacji pn. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” wspófinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w dniach 06.06.2023 r. i 20.09.2023 r. odbyły się wizyty demonstracyjne rolników z powiatów nidzickiego i szczycieńskiego w temacie szczegółowym: „Agrotechnika żyta w gospodarstwie ekologicznym”.

Demonstracje zostały przeprowadzone w gospodarstwie ekologicznym prowadzonym przez Pana Kamila Dziadkiewicza (Sętal 28, 11-001 Dywity, powiat olsztyński, gmina Dywity, woj. warmińsko- mazurskie). Gospodarstwo prowadzone jest przez Pana Kamila od 20 lat. Funkcjonuje ono na powierzchni  12,2 ha oraz jest ukierunkowane na produkcję roślinną, głównie na zboża i rośliny bobowate. Uprawy prowadzone są na glebach średnich, częściowo ciężkich, klasy bonitacji 4. Uzyskiwane plony: mieszanka zbożowa jara 30dt/ha, żyto jare 25dt/ha, owies 20dt/ha. Produkcja opiera się na zasadach rolnictwa ekologicznego, bez stosowania środków ochrony roślin i nawożenia mineralnego.

Temat demonstracji: „Agrotechnika żyta w gospodarstwie ekologicznym ”

Wariant 1. Wpływ przedplonu na plonowanie żyta

Powierzchnia obiektu wynosi  12,20 ha.

Do demonstracji przeznaczono materiał siewny żyta jarego odmiany Bojko. Nasiona pochodziły z certyfikowanej plantacji prowadzonej wg zasad rolnictwa ekologicznego.

Efekty prowadzenia demonstracji:

  1. Ocena wpływu nawożenia organicznego, w postaci przyoranie resztek pożniwnych, na rozwój i plonowanie żyta jarego.
  2. Wpływ przedplonu na plonowanie żyta.
  3. Znaczenie żyta jarego dla gospodarstwa rolnego jako dodatkowa alternatywa dla innych zbóż.
  4. Wpływ żyta na regulację zachwaszczenia pola.
  5. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce m. in. uzyskany efekt plonotwórczy, odporność na choroby.

Podczas wizyt w gospodarstwie został przeprowadzony wykład przez Pana dr hab. Krzysztofa Jończyk  na temat: „Agrotechnika żyta w gospodarstwie ekologicznym”. Właściciel zaprezentował swoje gospodarstwo oraz przedstawił założenia oraz cele jakie sukcesywnie realizuje. Uczestnicy mieli możliwość oceny wpływu nawożenia organicznego, w postaci przyoranie resztek pożniwnych, na rozwój i plonowanie żyta jarego, zapoznania się z budynkami inwentarskimi ich strukturą oraz wyposażeniem.

 

 

Źródło: własne
Opracowanie: Monika Szóstek