wmodr.pl

Demonstracje w powiecie ostródzkim z uprawy roślin jagodowych – porzeczka

W ramach realizacji operacji „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” dwie grupy z województwa warmińsko – mazurskiego i województwa kujawsko – pomorskiego wizytowały dwukrotnie Gospodarstwo Rolne Grzegorz Kowalczuk:

- I wizyta: 31.07.2023 r. i 01.08.2023 r.

- II wizyta: 05.09.2023 r. i 12.09.2023 r., w tematyce: ROŚLINY JAGODOWE - PORZECZKA

Temat szczegółowy: „Wprowadzenie ściółek okrywowych w międzyrzędzia lub rzędy upraw

roślin jagodowych”.

Wariant: 4.1. Wprowadzenie mieszanki koniczyny z trawą (np. kostrzewa owcza) w międzyrzędzia roślin i porównanie jej ze standardowym utrzymaniem gleby prowadzonym przez producenta.

Opis Obiektu Demonstracyjnego

Gospodarstwo Rolne Pana Grzegorza Kowalczuka zlokalizowane jest w miejscowości Lichtajny działka nr 80/119, 14-100 Ostróda, gmina Ostróda, powiat ostródzki, woj. Warmińsko – Mazurskie. Całkowita powierzchnia gospodarstwa wynosi około 38 ha. Są to grunty własne. W skład tych gruntów wchodzą grunty orne oraz uprawy wieloletnie. Głównym kierunkiem prowadzonej działalności jest produkcja roślinna i uprawy wieloletnie tj. porzeczka czarna. W gospodarstwie nie ma produkcji zwierzęcej. Cała produkcja roślinna jest certyfikowaną produkcją ekologiczną.

Gospodarstwo wyposażone jest w budynki do produkcji roślinnej – chłodnia, budynki gospodarcze, wiaty na maszyny rolnicze. Na cele produkcji roślinnej Pan Grzegorz dysponuje bogatym parkiem maszynowym, który zaspokaja potrzeby gospodarstwa, są to m.in.: ciągniki rolnicze, 2 kombajny do porzeczek, kosiarki bijakowe, sadzarka do porzeczek, siewnik zbożowy, brony talerzowe, maszyna wielofunkcyjna do porzeczek, kret do niszczenia plantacji porzeczek, ładowarka oraz przyczepy transportowe.

Podstawowym dochodem jest sprzedaż płodów rolnych do firm skupujących produkty ekologiczne Materne Polska (Andros Polska), Tymbark Olsztynek. W planach jest ciągły rozwój gospodarstwa w zakresie rolnictwa ekologicznego.

Cel i opis wprowadzanej innowacyjnej metody / dobrej praktyki

Powierzchnia Obiektu Demonstracyjnego:  0,7 ha porzeczka czarna. Innowacyjność metody polega na wprowadzeniu rośliny okrywowej czyli żywej ściółki, w międzyrzędzia lub ściółek organicznych w rząd uprawianych roślin jagodowych (krzewy porzeczki czarnej). Celem ściółek było ograniczenie wzrostu chwastów i zredukowanie częstotliwości upraw przesuszających glebę. Dodatkowo, rośliny strączkowe zastosowane jako żywa ściółka zwiększyły bioróżnorodność na plantacji, jak również zwiększyły liczbę owadów pożytecznych, które stanowią wewnętrzne źródło azotu i przyczyniają się do poprawy struktury i żyzność gleby. Jako rośliny okrywowe zastosowano mieszanki kostrzewy owczej (Festuca ovina) i różnych gatunków koniczyn (Trifolium spp.), mikrokoniczynę – czyli ekotyp koniczyny białej o bardzo małych liściach i rozwoju, która tworzy mniejszą biomasę niż zwykła koniczyna biała, a jednocześnie stanowi dla uprawianych roślin mniejszą konkurencję o wodę i składniki odżywcze.

Podczas demonstracji prowadzono również dziennik obserwacji, aby zachować dokładny zapis przebiegu wizyt.

Dzięki przeprowadzonej demonstracji uczestnicy zdobyli praktyczną wiedzę z zakresu ograniczania wzrostu chwastów w uprawianych roślinach jagodowych oraz rozpoznawania i zwalczania pasożytów, co będzie miało pozytywny wpływ na ekologiczną gospodarkę upraw roślinnych w przyszłości.

 

Źródło: własne
Opracowanie: Monika Szóstek