wmodr.pl

Chów owiec w gospodarstwie ekologicznym - powiat olsztyński

Chów owiec w gospodarstwie ekologicznym - powiat olsztyński

Rolnicy z powiatu gołdapskiego wzięli udział w demonstracjach służących promowaniu oraz upowszechnianiu innowacji i dobrych praktyk w zakresie chowu owiec w gospodarstwach ekologicznych.

Temat szczegółowy: Profilaktyka chorób pasożytniczych w warunkach produkcji ekologicznej - owce

Obiekt Demonstracyjny został założony w gospodarstwie Pana Mariusza Sekulskiego położonego we wsi Praslity, gmina Dobre Miasto, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie. Produkcja rolnicza prowadzona jest na powierzchni około 14 ha, są to grunty orne jak i Trwałe Użytki Zielone. W gospoadsrtwie utrzymywane są owce, kury nioski oraz konie. Pasza dla owiec pochodzi z gospodarstwa, są to mieszanki zbożowo-strączkowe oraz siano/zielonka. Owce przez cały rok, w wyznaczonych godzinach, mają dostęp do pastwiska.

Wielkość stada: 22 owce, rasy Skuddy.

Demonstracja polegała na zaprezentowaniu wybranych aspektów zarządzania stadem w kontekście profilaktyki chorób pasożytniczych w warunkach produkcji ekologicznej poprzez zastosowanie lizawek solnych wzbogaconych w ekstrakty ziołowe. Były to gotowe produkty z zakupu.

W skład lizawki wchodziły następujące zioła:

piołun (przeciw robakom, wspomaga trawienie, działanie odkażające);
dziurawiec (przeciw robakom, działanie wzmacniające i odkażające);
tymianek (działa przeciwzapalnie, zapobiega kaszlowi, przeciw robakom);
nasiona krwawnika (przeciwrobaczne na oko);
inne składniki o dobroczynnym naturalnym działaniu: czosnek, mech z Korsyki, samiec paproci, dzika marchew, merlin, granat.
Instrukcja do demontracji oraz nadzór merytotuczny nad jej przebiegem sprawował Prof. dr hab. Andrzej Junkuszew,
kierownik Katedry Hodowli Zwierząt i Doradztwa Rolniczego, oraz prodziekan Wydziału  Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Wizytacje gospodarstwa odbyły się w dwóch terminach:

- I wizyta: 13.04.2023 r.,

- II wizyta: 14.09.2023 r.

Uczestnicy mieli możliwość uzyskania wiadomości praktycznych, które mogą wykorzystać w swoich gospodarstwach. Demonstracje zakończyły się otrzymaniem zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w praktycznych szkoleniach.

Źródło: opracowanie własne
Opracowanie: Małgorzata Razminas