wmodr.pl

Akwakultura w produkcji ekologicznej - dobre praktyki w województwie mazowieckim

W Rybackim Zakładzie Doświadczalnym IRS-PIB w Żabieńcu w dniu 02.06.2023 r. i 03.10.2023 r.  odbyły się szkolenia praktyczne, w zakresie rolnictwa ekologicznego w zakresie akwakultury. Szczegółowym tematem szkolenia było „Określenie wpływu bakterii środowiskowych (Lactobacillus curvatus, Lactobacillus paracasei, Lactoccocus lactis) na układ immunologiczny karpia ekologicznego, dobrostan oraz możliwość poprawy parametrów wzrostowych". Zajęcia odbywały się na terenie gospodarstwa Walendów, gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie.

Praktyczne szkolenia prowadzone są w ramach realizacji działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objętego PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” realizowanego przez konsorcjum, którego liderem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu. Celem projektu jest upowszechnianie dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań stosowanych w ekologicznym systemie produkcji żywności.

Podczas I wizyty przybyłych rolników z powiatu braniewskiego, woj. warmińsko-mazurskie przywitał Dyrektor Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Żabieńcu - p. Robert Baranowski. Opiekę merytoryczną podczas wykładów i spotkaniach polowych sprawowali opiekunowie naukowi:

- dr Barbara Kazuń,

- dr inż. Krzysztof Kazuń.

Uczestnicy zapoznali się z zarysem historii oraz działalności Instytutu, strukturą Rybackiego Zakładu Doświadczalnego, warunkami hodowli karpia, biologią ryb oraz wpływem bakterii środowiskowych na układ immunologiczny ryb. W trakcie spotkań przedstawiono cechy wspólne oraz różnice pomiędzy produkcją ekologiczną i tradycyjną karpia, zaprezentowano techniki połowów kontrolnych oraz urządzenie do określania warunków tlenowych.

Efekty prowadzenia demonstracji

1. Zapoznanie uczestników z wymogami ekologicznej akwakultury obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem karpia.

2. Omówienie charakterystyki cyklu produkcyjnego karpi.

3. Omówienie wyników obserwacji prowadzonych na założonym obiekcie na temat znaczenia podawania bakterii kwasu mlekowego w profilaktyce i ochronie zdrowia ryb oraz poprawy parametrów wzrostu.

4. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce, m.in. możliwości wykorzystania biopreparatów w celu ograniczenia występowania chorób infekcyjnych w gospodarstwie ekologicznym typu karpiowego.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywne uczestnictwo w szkoleniach praktycznych.

 

Źródło: własne
Opracowanie: Monika Szóstek