wmodr.pl

HARMONOGRAM WIZYT DEMONSTRACYJNYCH ZAPLANOWANYCH NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2023 R.

WARMIŃSKO – MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W DEMONSTRACJACH EKOLOGICZNYCH

Wizyty w gospodarstwach demonstracyjnych są organizowane w ramach operacji współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja ma na celu upowszechnienie dobrych praktyk lub innowacyjnych rozwiązań stosowanych w ekologicznym systemie produkcji żywności wśród rolników oraz zachęcenie ostatecznych odbiorców uczestniczących w nieodpłatnych demonstracjach do przejścia na system rolnictwa ekologicznego.

Harmonogram Demonstracji – PAŹDZIERNIK 2023 r.

 

 

DATA I MIEJSCE DEMONSTRACJI

TEMAT DEMONSTRACJI

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REKRUTACJĘ I DOWÓZ UCZESTNIKÓW

1.

II wizyta: 03.10.2023 r.

Walendów, 05-830 Nadarzyn

woj. mazowieckie

AKWAKULTURA

Rafał Kabara / ZD Braniewo

tel. 665 870 015

e-mail: a.subocz@w-modr.pl

2.

II wizyta: 19.10.2023 r.

Gamerki Wielkie 4a, 11-042 Jonkowo

woj. warmińsko-mazurskie

 

BYDŁO MLECZNE

Emil Kobiela  / ZD Giżycko

tel. 695 990 251

e-mail: e.kobiela@w-modr.pl  

Demonstracje zaplanowane są w godzinach od 9:00 – 13:30 lub od 14:00 – 18:30.

Osoby, które zadeklarowały chęć udziału w wizytach na obiekcie demonstracyjnym zobowiązane są do uczestnictwa w demonstracji dwukrotnie.

Dla uczestników zapewnione jest wyżywienie i transport podczas wizyty w obiekcie demonstracyjnym. Wizyta w obiekcie demonstracyjnym zakończona będzie wydaniem zaświadczenia (po II etapie wyjazdu) dla każdego uczestnika.

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy kontaktować się z ww. osobami odpowiedzialnymi za rekrutację.

Źródło: własne
Opracowanie: Monika Szóstek