wmodr.pl

„Ograniczenie zachwaszczenia w kukurydzy uprawianej w systemie ekologicznym” w powiecie olsztyńskim

Cykl demonstracji realizowany jest w ramach poddziałania 1.2 „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tematem demonstracji w gospodarstwie Pana Piotra Bertel (Gamerki Wielkie 4a 11-042 Jonkowo, gmina Jonkowo, powiat olsztyński , województwo warmińsko – mazurskie) była KUKURYDZA, temat szczegółowy „Ograniczenie zachwaszczenia w kukurydzy  uprawianej w systemie ekologicznym”

Jest to kolejne zagadnienie upowszechniające wśród rolników dobre praktyki lub innowacyjne rozwiązania stosowane w ekologicznym systemie produkcji żywności.

Rolnicy z województwa warmińsko – mazurskiego (powiat ełcki, olsztyński, szczycieński) oraz województwa kujawsko – pomorskiego i pomorskiego wizytowali gospodarstwo w terminach:

I wizyty: 04.07.2023 r., 07.07.2023 r., 12.07.2023 r.,

II wizyty: 08.09.2023 r., 11.09.2023 r., 13.09.2023 r.

Łącznie w demonstracjach uczestniczyło 59 osób.

Gospodarstwo to, jest gospodarstwem rodzinnym, przejętym po rodzicach. Całkowita powierzchnia gospodarstwa to ponad 40 ha użytków rolnych. W skład tych gruntów wchodzą grunty orne oraz TUZ, na których prowadzony jest wypas zwierząt oraz pozyskiwana jest pasza objętościowa. Klasa gleb w gospodarstwie plasuje się od III do VI, działki rolne są położone w gminie Jonkowo w Gamerkach Wielkich, oraz w gminie Lubomino w miejscowości Rogiedle, a także w gminie Łukta w miejscowości Mostkowo. Gospodarstwo powstało blisko 40 lat temu na skutek odpisania dla Pana Piotra części areału z gospodarstwa ojca- Pana Czesława Bertela, a z biegiem czasu powiększało się o nowo nabyte działki. Pan Czesław w 1997r. pozostałą część swojego gospodarstwa przepisał na córkę, Panią Małgorzatę Świerczyńską. Jednak cały czas jest głównym zarządcą obu gospodarstw. Obecnie gospodarstwa Pana Piotra i Pani Małgorzaty funkcjonują na zasadach gospodarstwa rodzinnego z wewnętrznymi rozliczeniami dokumentacyjnymi. Gospodarstwo jest w pełni ekologiczne. Głównym kierunkiem produkcji jest chów i hodowla bydła mlecznego. Z gospodarstwa Pani Małgorzaty Świerczyńskiej (siostry) przejmowane są do gospodarstwa Pana Piotra wszystkie cielęta po odsadzeniu i są utrzymywane do ocielenia, a następnie wracają do gospodarstwa wyjściowego. Zwierzęta w gospodarstwie to jeden buhaj do rozpłodu oraz ok. 30 szt. jałówek w różnym wieku. Zwierzęta są utrzymywane w budynkach Pani Małgorzaty, na głębokiej ściółce na podstawie umowy użyczenia. W gospodarstwie uprawiane są: mieszanka wieloletnia traw z bobowatymi drobnonasiennymi, ziemniaki, mieszanka strączkowo-zbożowa, mieszanka zbożowa oraz TUZ. Na cele produkcyjne Pan Piotr korzysta z bogatego parku maszynowego swojej siostry, a w swoim posiadaniu ma dwa ciągniki, jeden z ładowaczem czołowym, kosiarkę dyskową oraz przyczepę. Pan Piotr prowadzi sprzedaż wewnętrzną (rodzinną), a końcowym efektem sprzedaży jest produkcja mleka ekologicznego do mleczarni Piątnica oraz jałówek hodowlanych z gospodarstwa Pana Piotra lub Pani Małgorzaty, w zależności od potrzeb.

W trakcie pierwszych wizyt uczestnikom zostało zaprezentowane gospodarstwo oraz praktyka w nim panująca. Szczegółowo został omówiony temat demonstracji, jego założenia oraz zakładany efekt końcowy. Właściciel poruszył temat innowacyjnych rozwiązań oraz dobrych praktyk w uprawie ekologicznej kukurydzy.

Podczas drugich wizyt została przedstawiona organizacja pracy związana z prowadzonym tematem demonstracji z wykorzystaniem maszyn i urządzeń stosowanych w uprawie kukurydzy. Podsumowaniem demonstracji były wspólne dyskusje.

Demonstracje polegały na zaprezentowaniu uprawy kukurydzy w gospodarstwie ekologicznym. Podczas, których zaprezentowana została uprawa kukurydzy w systemie ekologicznym w trzech różnych systemach:

- bez zwalczania chwastów,

- z zastosowaniem pielnika szczotkowego 3 razy

- z zastosowaniem pielnika szczotkowego 2 razy

Celem demonstracji było pokazanie, że uprawa kukurydzy w ekologii jest możliwa oraz prezentacja różnych metod odchwaszczania.

 

Opiekunowie naukowi demonstracji:

- dr inż. Jolanta Bojarszczuk ISTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

- dr Piotr Ochodzki INSTYTUT HODOWLI I  AKLIMATYZACJI ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

 

 

Źródło: własne
Opracowanie: Monika Szóstek