WMODR >> Informacje branżowe >> Produkcja roślinna >>

Rośliny zbożowe

Monitoring organizmów szkodliwych kukurydzy

Monitoring organizmów szkodliwych kukurydzy

Data utworzenia: 15-12-2020

Kukurydza jest jedną z ważniejszych roślin rolniczych uprawianych w kraju. Podobnie jak i inne rośliny jest narażona na uszkodzenie, a niekiedy nawet zniszczenie ze strony organizmów szkodliwych zaliczanych do grupy chwastów, chorób lub szkodników. Dla potrzeb zabezpieczenia kukurydzy przed negatywnym wpływem agrofagów, w...
czytaj więcej

Jak zatrzymać wodę na polach?

Jak zatrzymać wodę na polach?

Data utworzenia: 29-04-2020

Susza bez wątpienia dotknie w tym roku większość polskich gospodarstw. Całkowicie nie można jej zapobiec, ale można ograniczyć jej skutki. Stąd wynika potrzeba poszukiwania wszelkich możliwych sposobów na zatrzymanie wody w glebie. Woda spełnia bardzo ważne funkcje w roślinie. Jest niezbędna w procesie fotosyntezy i transpiracji,...
czytaj więcej

Jak poradzić sobie z chwastami w zbożach?

Jak poradzić sobie z chwastami w zbożach?

Data utworzenia: 25-01-2019 ; Data modyfikacji: 18-01-2021

Największą konkurencją dla roślin uprawnychpodczas okresu wegetacji są chwasty. Rywalizują one o składniki pokarmowe, wodę, przestrzeń życiową oraz światło, dlatego też aby zapewnić roślinom optymalne warunki należy wyeliminować, albo chociaż ograniczyć ich występowanie. Przeciętnie, na polu uprawnym występuje ok. 20 gatunków...
czytaj więcej

Uprawa mieszanek strączkowo-zbożowych

Uprawa mieszanek strączkowo-zbożowych

Data utworzenia: 25-01-2019 ; Data modyfikacji: 18-01-2021

Uprawa mieszanek zbożowych gwarantuje wierniejsze plonowaniem w stosunku do czystych zasiewów zbóż.W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych i glebowych dla jednego gatunku , drugi znajduje korzystniejsze warunki i zwiększa poziom plonowania, rekompensując mniejszy plon pierwszego komponenta mieszanki. W innych warunkach może być...
czytaj więcej

WIORiN Olsztyn PRZYPOMINA o bezpiecznym i właściwym stosowaniu środków ochrony roślin

WIORiN Olsztyn PRZYPOMINA o bezpiecznym i właściwym stosowaniu środków ochrony roślin

Data utworzenia: 25-01-2019 ; Data modyfikacji: 18-01-2021

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie, wzorem lat poprzednich przypomina o bezpiecznym i właściwym stosowaniu środków ochrony roślin, w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia człowieka, zwierząt oraz środowiska. Biorąc pod uwagę znaczenie poszczególnych grup organizmów dla stabilnego...
czytaj więcej

Choroby grzybowe pszenicy ozimej

Choroby grzybowe pszenicy ozimej

Data utworzenia: 25-01-2019 ; Data modyfikacji: 18-01-2021

NAJWAŻNIEJSZE CHOROBY GRZYBOWE PSZENICY OZIMEJ Pszenica ozima jest narażona na wiele chorób grzybowych, które zdecydowanie obniżają plon i jego jakość. Niektóre z chorób pojawiają się już w czasie wschodów, inne nawet w okresie spoczynku wegetacyjnego a następnie od rozpoczęcia wegetacji wiosennej do kłoszenia. Straty...
czytaj więcej

Szkodniki w magazynach zbożowych

Szkodniki w magazynach zbożowych

Data utworzenia: 25-01-2019 ; Data modyfikacji: 18-01-2021

Szkodniki w magazynach zbożowych Obecność szkodników stanowi dla przechowywanego ziarna zagro¬żenie. W wyniku żerowania szkodników następuje nie tylko ubytek masy ziarna, ale także powstają  straty wynikające pogorszenia się jakości ziar¬na, zanieczyszczenia go wydalinami, wydzielinami, wylinkami czy martwymi...
czytaj więcej

Agrotechnika jako ważny elementem ograniczający populację szkodników na polach uprawnych

Agrotechnika jako ważny elementem ograniczający populację szkodników na polach uprawnych

Data utworzenia: 25-01-2019 ; Data modyfikacji: 18-01-2021

Agrotechnika jako ważny elementem ograniczający populację szkodników na polach uprawnych Prawidłowo przeprowadzona agrotechnika w uprawie roślin stanowi ważny element ograniczający rozwój wielu szkodników, szczególnie na poziomie stadiów larwalnych i poczwarkowych. Decydujące znaczenie w tej metodzie odgrywają zabiegi...
czytaj więcej