wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Produkcja roślinna >>

Rośliny zbożowe

Jak zatrzymać wodę na polach?

Jak zatrzymać wodę na polach?

Data utworzenia: 29-04-2020

Susza bez wątpienia dotknie w tym roku większość polskich gospodarstw. Całkowicie nie można jej zapobiec, ale można ograniczyć jej skutki. Stąd wynika potrzeba poszukiwania wszelkich możliwych sposobów na zatrzymanie wody w glebie. Woda spełnia bardzo ważne funkcje w roślinie. Jest niezbędna w procesie fotosyntezy i transpiracji,...
czytaj więcej

Jak poradzić sobie z chwastami w zbożach?

Jak poradzić sobie z chwastami w zbożach?

Data utworzenia: 25-01-2019 ; Data modyfikacji: 18-01-2021

Największą konkurencją dla roślin uprawnychpodczas okresu wegetacji są chwasty. Rywalizują one o składniki pokarmowe, wodę, przestrzeń życiową oraz światło, dlatego też aby zapewnić roślinom optymalne warunki należy wyeliminować, albo chociaż ograniczyć ich występowanie. Przeciętnie, na polu uprawnym występuje ok. 20 gatunków...
czytaj więcej

Uprawa mieszanek strączkowo-zbożowych

Uprawa mieszanek strączkowo-zbożowych

Data utworzenia: 25-01-2019 ; Data modyfikacji: 18-01-2021

Uprawa mieszanek zbożowych gwarantuje wierniejsze plonowaniem w stosunku do czystych zasiewów zbóż.W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych i glebowych dla jednego gatunku , drugi znajduje korzystniejsze warunki i zwiększa poziom plonowania, rekompensując mniejszy plon pierwszego komponenta mieszanki. W innych warunkach może być...
czytaj więcej

Choroby grzybowe pszenicy ozimej

Choroby grzybowe pszenicy ozimej

Data utworzenia: 25-01-2019 ; Data modyfikacji: 18-01-2021

NAJWAŻNIEJSZE CHOROBY GRZYBOWE PSZENICY OZIMEJ Pszenica ozima jest narażona na wiele chorób grzybowych, które zdecydowanie obniżają plon i jego jakość. Niektóre z chorób pojawiają się już w czasie wschodów, inne nawet w okresie spoczynku wegetacyjnego a następnie od rozpoczęcia wegetacji wiosennej do kłoszenia. Straty...
czytaj więcej

Szkodniki w magazynach zbożowych

Szkodniki w magazynach zbożowych

Data utworzenia: 25-01-2019 ; Data modyfikacji: 18-01-2021

Szkodniki w magazynach zbożowych Obecność szkodników stanowi dla przechowywanego ziarna zagro¬żenie. W wyniku żerowania szkodników następuje nie tylko ubytek masy ziarna, ale także powstają  straty wynikające pogorszenia się jakości ziar¬na, zanieczyszczenia go wydalinami, wydzielinami, wylinkami czy martwymi...
czytaj więcej

Agrotechnika jako ważny elementem ograniczający populację szkodników na polach uprawnych

Agrotechnika jako ważny elementem ograniczający populację szkodników na polach uprawnych

Data utworzenia: 25-01-2019 ; Data modyfikacji: 18-01-2021

Agrotechnika jako ważny elementem ograniczający populację szkodników na polach uprawnych Prawidłowo przeprowadzona agrotechnika w uprawie roślin stanowi ważny element ograniczający rozwój wielu szkodników, szczególnie na poziomie stadiów larwalnych i poczwarkowych. Decydujące znaczenie w tej metodzie odgrywają zabiegi...
czytaj więcej

Wirus żółtej karłowatości jęczmienia

Wirus żółtej karłowatości jęczmienia

Data utworzenia: 25-01-2019 ; Data modyfikacji: 25-02-2019

Choroby wirusowe nabierają dużego znaczenia i stanowią coraz większe zagrożenie dla roślin uprawnych. Od kilku lat obserwuje się zagrożenie ze strony wirusażółtej karłowatości jęczmienia (BYDV –Barley Yellow Dwarf Virus) występujące na uprawach wszystkich zbóż oraz kukurydzy–najczęściej jednak na jęczmieniu i pszenicy.
czytaj więcej

Przechowywanie zbóż

Przechowywanie zbóż

Data utworzenia: 25-01-2019 ; Data modyfikacji: 18-01-2021

W okresie przechowywania ziarna powstają duże straty ilościowe i jakościowe, eksperci oceniają, że straty jakościowe mogą sięgać nawet 60% ziarna zbieranego. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest zły stan magazynów zbożowych, a szczególnie brak urządzeń do automatycznego wentylowania ziarna, chłodzenia lub suszenia....
czytaj więcej