WMODR >> Informacje branżowe >> Produkcja roślinna >>

Rośliny zbożowe

Jak poradzić sobie z chwastami w zbożach?

Jak poradzić sobie z chwastami w zbożach?

Data utworzenia: 25-01-2019 ; Data modyfikacji: 25-02-2019

Największą konkurencją dla roślin uprawnychpodczas okresu wegetacji są chwasty. Rywalizują one o składniki pokarmowe, wodę, przestrzeń życiową oraz światło, dlatego też aby zapewnić roślinom optymalne warunki należy wyeliminować, albo chociaż ograniczyć ich występowanie. Przeciętnie, na polu uprawnym występuje ok. 20 gatunków...
czytaj więcej

Uprawa mieszanek strączkowo-zbożowych

Data utworzenia: 25-01-2019 ; Data modyfikacji: 18-02-2019

Uprawa mieszanek zbożowych gwarantuje wierniejsze plonowaniem w stosunku do czystych zasiewów zbóż.W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych i glebowych dla jednego gatunku , drugi znajduje korzystniejsze warunki i zwiększa poziom plonowania, rekompensując mniejszy plon pierwszego komponenta mieszanki. W innych warunkach może być...
czytaj więcej

WIORiN Olsztyn PRZYPOMINA o bezpiecznym i właściwym stosowaniu środków ochrony roślin

WIORiN Olsztyn PRZYPOMINA o bezpiecznym i właściwym stosowaniu środków ochrony roślin

Data utworzenia: 25-01-2019 ; Data modyfikacji: 25-02-2019

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie, wzorem lat poprzednich przypomina o bezpiecznym i właściwym stosowaniu środków ochrony roślin, w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia człowieka, zwierząt oraz środowiska. Biorąc pod uwagę znaczenie poszczególnych grup organizmów dla stabilnego...
czytaj więcej

Choroby grzybowe pszenicy ozimej

Choroby grzybowe pszenicy ozimej

Data utworzenia: 25-01-2019 ; Data modyfikacji: 25-02-2019

NAJWAŻNIEJSZE CHOROBY GRZYBOWE PSZENICY OZIMEJ Pszenica ozima jest narażona na wiele chorób grzybowych, które zdecydowanie obniżają plon i jego jakość. Niektóre z chorób pojawiają się już w czasie wschodów, inne nawet w okresie spoczynku wegetacyjnego a następnie od rozpoczęcia wegetacji wiosennej do kłoszenia. Straty...
czytaj więcej

Szkodniki w magazynach zbożowych

Szkodniki w magazynach zbożowych

Data utworzenia: 25-01-2019 ; Data modyfikacji: 25-02-2019

Szkodniki w magazynach zbożowych Obecność szkodników stanowi dla przechowywanego ziarna zagro¬żenie. W wyniku żerowania szkodników następuje nie tylko ubytek masy ziarna, ale także powstają  straty wynikające pogorszenia się jakości ziar¬na, zanieczyszczenia go wydalinami, wydzielinami, wylinkami czy martwymi...
czytaj więcej

Agrotechnika jako ważny elementem ograniczający populację szkodników na polach uprawnych

Agrotechnika jako ważny elementem ograniczający populację szkodników na polach uprawnych

Data utworzenia: 25-01-2019 ; Data modyfikacji: 25-02-2019

Agrotechnika jako ważny elementem ograniczający populację szkodników na polach uprawnych Prawidłowo przeprowadzona agrotechnika w uprawie roślin stanowi ważny element ograniczający rozwój wielu szkodników, szczególnie na poziomie stadiów larwalnych i poczwarkowych. Decydujące znaczenie w tej metodzie odgrywają zabiegi...
czytaj więcej

Wirus żółtej karłowatości jęczmienia

Wirus żółtej karłowatości jęczmienia

Data utworzenia: 25-01-2019 ; Data modyfikacji: 25-02-2019

Choroby wirusowe nabierają dużego znaczenia i stanowią coraz większe zagrożenie dla roślin uprawnych. Od kilku lat obserwuje się zagrożenie ze strony wirusażółtej karłowatości jęczmienia (BYDV –Barley Yellow Dwarf Virus) występujące na uprawach wszystkich zbóż oraz kukurydzy–najczęściej jednak na jęczmieniu i pszenicy.
czytaj więcej

Przechowywanie zbóż

Przechowywanie zbóż

Data utworzenia: 25-01-2019 ; Data modyfikacji: 25-02-2019

W okresie przechowywania ziarna powstają duże straty ilościowe i jakościowe, eksperci oceniają, że straty jakościowe mogą sięgać nawet 60% ziarna zbieranego. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest zły stan magazynów zbożowych, a szczególnie brak urządzeń do automatycznego wentylowania ziarna, chłodzenia lub suszenia....
czytaj więcej