wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Produkcja roślinna >> Rośliny zbożowe >>

Wirus żółtej karłowatości jęczmienia

Wirus żółtej karłowatości jęczmienia

Choroby wirusowe nabierają dużego znaczenia i stanowią coraz większe zagrożenie dla roślin uprawnych. Od kilku lat obserwuje się zagrożenie ze strony wirusażółtej karłowatości jęczmienia (BYDV –Barley Yellow Dwarf Virus) występujące na uprawach wszystkich zbóż oraz kukurydzy–najczęściej jednak na jęczmieniu i pszenicy.