wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Produkcja roślinna >> Rośliny zbożowe >>

Przechowywanie zbóż

Przechowywanie zbóż

W okresie przechowywania ziarna powstają duże straty ilościowe i jakościowe, eksperci oceniają, że straty jakościowe mogą sięgać nawet 60% ziarna zbieranego.
Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest zły stan magazynów zbożowych, a szczególnie brak urządzeń do automatycznego wentylowania ziarna, chłodzenia lub suszenia. Najbardziej popularną metodą konserwacji ziarna w Polsce jest metoda umożliwiająca długookresowe przechowywanie, mniej metoda krótkoterminowego przechowywania ziarna (do 3 m-cy) polegająca na przechowywaniu ziarna w hermetycznych warunkach oraz konserwowanie środkami chemicznymi.
Metody umożliwiające długookresowe przechowywanie polegają na suszeniu i chłodzeniu ziarna. Najczęściej stosowane to suszenie niskotemperaturowe i suszenie wysokotemperaturowe.
Ziarno o wilgotności do 24% można suszyć i chłodzić metodą niskotemperaturową. Gdy wilgotność ziarna przekracza 24% konieczne jest szybkie suszenie wysokotemperaturowe szczególnie dotyczy to ziarna kukurydzy.
W metodzie suszenia wysokotemperaturowego cienkie i ruchome warstwy ziarna przedmuchiwane są powietrzem ogrzanym.

Zaletą wysokotemperaturowego suszenia jest:
  + możliwość suszenia ziarna o wilgotności powyżej 24%
  + krótki czas suszenia

Wadami tej metody jest:
- wysoki koszt suszarek
- duże zużycie energii
- ryzyko uszkodzenia mechanicznego ziarna lub obniżenie zdolności kiełkowania zbyt wysoką temperaturą

Metoda niskotemperaturowego suszenia i chłodzenia jest bardzo popularna wśród rolników a wynika to ze stosunkowo niskich kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Jeśli rolnik posiada silos lub magazyn płaski to inwestycja sprowadza się do zakupu wentylatora, sterownika zbożowego, nagrzewnicy powietrza i ewentualnie kanałów wentylacyjnych rozkładanych na podłodze. Metoda ta polega na przedmuchiwaniu grubej warstwy ziarna powietrzem atmosferycznym nie ogrzewanym lub w okresach niekorzystnych warunków pogodowych powietrzem podgrzanym. Szczególnie zwracać uwagę należy na okresy niekorzystnej pogody, ponieważ wentylacje ziarna nie ogrzanym powietrzem może spowodować nawilżenie ziarna a w konsekwencji do jego zepsucia. Urządzeniem, który zapobiega w/w sytuacji jest sterownik zbożowy.

Oprócz wymienionych zalet metoda ta:
- gwarantuje dobrą jakość wysuszonego ziarna (zalecana również do suszenia ziarna siewnego)
- niewielkie zaangażowanie obsługi urządzeń
- umożliwia wykorzystanie u rolnika jak również w magazynach zbożowych
- wyeliminowanie transportu ziarna do suszenia
- zminimalizowanie ryzyka pogorszenia jakości ziarna.

Opracowanie: WMODR z siedzibą w Olsztynie