wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Produkcja roślinna >> Rośliny zbożowe >>

Jak poradzić sobie z chwastami w zbożach?

Jak poradzić sobie z chwastami w zbożach?

Największą konkurencją dla roślin uprawnychpodczas okresu wegetacji są chwasty. Rywalizują one o składniki pokarmowe, wodę, przestrzeń życiową oraz światło, dlatego też aby zapewnić roślinom optymalne warunki należy wyeliminować, albo chociaż ograniczyć ich występowanie. Przeciętnie, na polu uprawnym występuje ok. 20 gatunków chwastów. Jednak proporcje między gatunkami jarymi, ozimymi i jarymi zimującymi są różne dla zbóżjarych i ozimych. W ochronie roślin często wykorzystywane są różne wskaźniki, które pomagają podjąć decyzje o wykonaniu zabiegu (tzw. próg szkodliwości). Ustalenie takiego wskaźnika dla chwastów jest bardzo skomplikowane.

Opracowanie: Agnieszka Sołtysiak