wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Produkcja roślinna >> Rośliny zbożowe >>

Uprawa mieszanek strączkowo-zbożowych

Uprawa mieszanek strączkowo-zbożowych

Uprawa mieszanek zbożowych gwarantuje wierniejsze plonowaniem w stosunku do czystych zasiewów zbóż.W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych i glebowych dla jednego gatunku , drugi znajduje korzystniejsze warunki i zwiększa poziom plonowania, rekompensując mniejszy plon pierwszego komponenta mieszanki. W innych warunkach może być odwrotnie i dzięki temu stabilizuje się plon mieszanki. Ponadto nie wymagają one dużych nakładów na ochronę roślin i nawożenie.

Opracowanie: Agnieszka Sołtysiak