wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Produkcja roślinna >>

Rośliny okopowe

Odmiany ziemniaka zalecane do uprawy w województwie warmińsko - mazurskim w 2022 roku

Odmiany ziemniaka zalecane do uprawy w województwie warmińsko - mazurskim w 2022 roku

Data utworzenia: 18-11-2021 ; Data modyfikacji: 25-01-2023

ODMIANY ZIEMNIAKA ZALECANE DO UPRAWY NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO W 2022 ROKU     1. IMPRESJA – odmiana bardzo wczesna   2. IMPALA – odmiana bardzo wczesna   3. IGNACY – odmiana wczesna   4. BOHUN - odmiana wczesna   5. MICHALINA -...
czytaj więcej

Bakterioza pierścieniowa ziemniaka

Bakterioza pierścieniowa ziemniaka

Data utworzenia: 18-01-2021

Bakterioza pierścieniowa ziemniaka Bakterioza pierścieniowa ziemniaka jest chorobą kwarantannową. Jej zwalczanie regulują przepisy ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i...
czytaj więcej

Wykorzystanie kulinarne ziemniaków

Wykorzystanie kulinarne ziemniaków

Data utworzenia: 25-02-2019 ; Data modyfikacji: 18-01-2021

Wykorzystanie kulinarne ziemniaków Jest  wiele gatunków ziemniaków, różnią się one smakiem, kolorem i konsystencją. Każdy z nich ma inne zastosowanie. Dlatego uważam, że powinniśmy poznać najpopularniejsze typy i gatunki ziemniaków i dowiedzieć się, w jaki sposób najlepiej wykorzystać ich potencjał...
czytaj więcej

Program dla Polskiego Ziemniaka

Program dla Polskiego Ziemniaka

Data utworzenia: 25-01-2019 ; Data modyfikacji: 18-01-2021

21 września 2018 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał dokument - „Program dla polskiego ziemniaka”,  który został opracowany jako odpowiedź na potrzeby branży producentów, przetwórców i dystrybutorów ziemniaka. Program stanowi kompleksową analizę najistotniejszych problemów dotykających...
czytaj więcej

Sposoby przechowywania ziemniaków

Sposoby przechowywania ziemniaków

Data utworzenia: 25-01-2019 ; Data modyfikacji: 18-01-2021

W technologii uprawy ziemniaka wszystkie zabiegi należy wykonać z zamiarem zebrania plonu o dobrej jakości. Często błędy popełnione w okresie wegetacji i zbioru są nieodwracalne podczas przechowywania.     Głównym celem przechowywania ziemniaków jest zabezpieczenie plonu przed niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi,...
czytaj więcej

Podstawy prawidłowej agrotechniki ziemniaków

Podstawy prawidłowej agrotechniki ziemniaków

Data utworzenia: 25-01-2019 ; Data modyfikacji: 18-01-2021

Sadzenie ziemniaków  Przygotowując sadzeniaki do wysadzenia należy bulwy przebrać i odrzucić wszystkie z objawami chorób oraz posortować je na frakcje, tak, aby różnica średnicy bulw między nimi nie była większa niż 1 - 1,5 cm. Jest to jeden z warunków prawidłowej pracy sadzarek oraz wysadzania bulw w zależności od...
czytaj więcej

Nawożenie ziemniaka

Nawożenie ziemniaka

Data utworzenia: 25-01-2019 ; Data modyfikacji: 18-01-2021

Podstawowym warunkiem uzyskania wysokich plonów ziemniaków jest zapewnienie optymalnych warunków rozwoju roślin, takichaby w okresie wegetacji została zachowana równowaga między tempem akumulacji biomasy przez pędy nadziemne i bulwy. Aby było to możliwe konieczne jest w pierwszym rzędzie uregulowanie odczynu gleby poprzez...
czytaj więcej

O ziemniakach przed i po zbiorach

O ziemniakach przed i po zbiorach

Data utworzenia: 25-01-2019 ; Data modyfikacji: 18-01-2021

Długość okresu przechowywania ziemniaków zależy od kierunku ich użytkowania. Dla ziemniaków przeznaczonych dla przetwórstwa okres przechowywania może trwać nawet 10 miesięcy, dla sadzeniaków 6 – 7 miesięcy, a dla jadalnych 1 do 9 miesięcy. Duża zawartość wody w bulwach ziemniaków nie sprzyja tak długiemu okresowi...
czytaj więcej