wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Produkcja roślinna >> Rośliny okopowe >>

Odmiany ziemniaka zalecane do uprawy w województwie warmińsko - mazurskim w 2022 roku

ODMIANY ZIEMNIAKA ZALECANE DO UPRAWY NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO W 2022 ROKU

 

 

1. IMPRESJA – odmiana bardzo wczesna

 

2. IMPALA – odmiana bardzo wczesna

 

3. IGNACY – odmiana wczesna

 

4. BOHUN - odmiana wczesna

 

5. MICHALINA - odmiana wczesna

 

6. TAJFUN – odmiana średniowczesna

 

7. JUREK – odmiana średniowczesna

 

8. MAZUR - odmiana średniowczesna

 

Opracowanie: Maja Jurczak