wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Produkcja roślinna >> Rośliny okopowe >>

Nawożenie ziemniaka

Nawożenie ziemniaka

Podstawowym warunkiem uzyskania wysokich plonów ziemniaków jest zapewnienie optymalnych warunków rozwoju roślin, takichaby w okresie wegetacji została zachowana równowaga między tempem akumulacji biomasy przez pędy nadziemne i bulwy. Aby było to możliwe konieczne jest w pierwszym rzędzie uregulowanie odczynu gleby poprzez odpowiednie jej zwapnowanie oraz dostarczenie makroskładników, a zwłaszcza potasu który warunkuje transport asymilatów z liści do bulw. Optymalny odczyn dla ziemniaków powinien być lekko kwaśny.

Opracowanie: Agnieszka Sołtysiak