wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >>

Woda

Komunikat PSH dotyczący sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.01.2023 r.

Komunikat PSH dotyczący sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.01.2023 r.

Data utworzenia: 17-02-2023

Państwowa służba hydrogeologiczna (PSH) przedstawiła nowy komunikat, który zawiera omówienie sytuacji hydrogeologicznej poszczególnych województw w okresie od 1 do 31 stycznia 2023 r. Informacje  dotyczą m.in. położenia zwierciadła wód podziemnych, stanu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych oraz stanu...
czytaj więcej

Komunikat PSH dotyczący sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.12.2022 r. do 31.12.2022 r.

Komunikat PSH dotyczący sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.12.2022 r. do 31.12.2022 r.

Data utworzenia: 20-01-2023

Państwowa służba hydrogeologiczna (PSH) przedstawiła nowy komunikat, który zawiera omówienie sytuacji hydrogeologicznej Polski w okresie od 1 do 31 grudnia 2022 r. Informacje w nim zawarte dotyczą m.in. położenia zwierciadła wód podziemnych, stanu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych oraz stanu zagrożenia...
czytaj więcej

Zarządzanie zasobami wodnymi oraz zgody wodnoprawne wymagane w przypadku poboru wody na potrzeby prowadzenia działalności rolniczej

Zarządzanie zasobami wodnymi oraz zgody wodnoprawne wymagane w przypadku poboru wody na potrzeby prowadzenia działalności rolniczej

Data utworzenia: 20-01-2023 ; Data modyfikacji: 31-01-2023

Rys. Mapa granic regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz zarządów zlewni.   Zarządzanie zasobami wodnymi jest realizowane z uwzględnieniem podziału państwa na obszary dorzeczy, regiony wodne i zlewnie.W związku z tym wnioski o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego należy składać w siedzibie właściwej jednostki Państwowego...
czytaj więcej

Prognozy PSH dotyczące sytuacji hydrogeologicznej Polski w miesiącu styczniu 2023

Prognozy PSH dotyczące sytuacji hydrogeologicznej Polski w miesiącu styczniu 2023

Data utworzenia: 18-01-2023

Państwowa służba hydrogeologiczna (PSH) przedstawiła nową prognozę dotyczącą stanu wód podziemnych na obszarze Polski, będących pod bezpośrednim wpływem zjawisk meteorologiczno-hydrologicznych w okresie od 1 do 31 stycznia 2023 r. Prognozy dotyczące miesiąca stycznia 2023 r. przewidują wystąpienie w pewnych obszarach naszego kraju zjawiska...
czytaj więcej

Dbajmy o zasoby wody, bo stanowią skarb przyrody

Dbajmy o zasoby wody, bo stanowią skarb przyrody

Data utworzenia: 17-01-2023

Woda jest źródłem życia na Ziemi, pełni ważne role w wielu procesach zachodzących w przyrodzie, jak również stanowi zasób, którego nie można zastąpić. Niestety woda na Ziemi, często uznawana jest za coś oczywistego. Wysiłki i inwestycje poczynione w kierunku poszukiwania wody poza naszą planetą oraz niedawna radość z...
czytaj więcej

Prognozy PSH dotyczące sytuacji hydrogeologicznej na lipiec 2022

Prognozy PSH dotyczące sytuacji hydrogeologicznej na lipiec 2022

Data utworzenia: 05-07-2022 ; Data modyfikacji: 06-07-2022

Państwowa służba hydrogeologiczna (PSH) przedstawiła nową prognozę oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach w okresie od 1 do 31 lipca 2022 r. Prognozy dotyczące miesiąca lipca 2022 r. przewidują wystąpienie w pewnych obszarach naszego kraju zjawiska tzw. niżówki...
czytaj więcej

Racjonalne gospodarowanie wodą na terenach wiejskich

Racjonalne gospodarowanie wodą na terenach wiejskich

Data utworzenia: 06-06-2022

Woda w gospodarstwie jest potrzebna do bezpośredniego spożycia przez ludzi,  jak również  do higieny. Należy jednak zaznaczyć, że największe zużycie wody występuje w rolnictwie, gdzie woda stanowi główny czynnik produkcyjny w sektorze produkcji roślinnej, do nawadniania roślin, a zwłaszcza w hodowli zwierząt. Na ogólne...
czytaj więcej

Zmiany klimatu i gospodarki wodnej w Polsce - komunikat Zespołu Doradczego ds. Kryzysu Klimatycznego przy PAN

Zmiany klimatu i gospodarki wodnej w Polsce - komunikat Zespołu Doradczego ds. Kryzysu Klimatycznego przy PAN

Data utworzenia: 09-02-2022 ; Data modyfikacji: 07-03-2022

Zasoby wodne Polski są niewielkie. Zarówno pod względem opadu atmosferycznego, jak i przepływów rzecznych na mieszkańca, Polska plasuje się wśród krajów o najniższych zasobach wodnych w Europie. Naszym bogactwem jest jednak – i powinna pozostać – nie woda, która odpływa z terenu kraju, lecz woda,...
czytaj więcej