wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >>

Woda

Komunikat PSH dotyczący sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.12.2022 r. do 31.12.2022 r.

Komunikat PSH dotyczący sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.12.2022 r. do 31.12.2022 r.

Data utworzenia: 20-01-2023

Państwowa służba hydrogeologiczna (PSH) przedstawiła nowy komunikat, który zawiera omówienie sytuacji hydrogeologicznej Polski w okresie od 1 do 31 grudnia 2022 r. Informacje w nim zawarte dotyczą m.in. położenia zwierciadła wód podziemnych, stanu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych oraz stanu zagrożenia...
czytaj więcej

Zarządzanie zasobami wodnymi oraz zgody wodnoprawne wymagane w przypadku poboru wody na potrzeby prowadzenia działalności rolniczej

Zarządzanie zasobami wodnymi oraz zgody wodnoprawne wymagane w przypadku poboru wody na potrzeby prowadzenia działalności rolniczej

Data utworzenia: 20-01-2023 ; Data modyfikacji: 31-01-2023

Rys. Mapa granic regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz zarządów zlewni.   Zarządzanie zasobami wodnymi jest realizowane z uwzględnieniem podziału państwa na obszary dorzeczy, regiony wodne i zlewnie.W związku z tym wnioski o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego należy składać w siedzibie właściwej jednostki Państwowego...
czytaj więcej

Prognozy PSH dotyczące sytuacji hydrogeologicznej Polski w miesiącu styczniu 2023

Prognozy PSH dotyczące sytuacji hydrogeologicznej Polski w miesiącu styczniu 2023

Data utworzenia: 18-01-2023

Państwowa służba hydrogeologiczna (PSH) przedstawiła nową prognozę dotyczącą stanu wód podziemnych na obszarze Polski, będących pod bezpośrednim wpływem zjawisk meteorologiczno-hydrologicznych w okresie od 1 do 31 stycznia 2023 r. Prognozy dotyczące miesiąca stycznia 2023 r. przewidują wystąpienie w pewnych obszarach naszego kraju zjawiska...
czytaj więcej

Dbajmy o zasoby wody, bo stanowią skarb przyrody

Dbajmy o zasoby wody, bo stanowią skarb przyrody

Data utworzenia: 17-01-2023

Woda jest źródłem życia na Ziemi, pełni ważne role w wielu procesach zachodzących w przyrodzie, jak również stanowi zasób, którego nie można zastąpić. Niestety woda na Ziemi, często uznawana jest za coś oczywistego. Wysiłki i inwestycje poczynione w kierunku poszukiwania wody poza naszą planetą oraz niedawna radość z...
czytaj więcej

Prognozy PSH dotyczące sytuacji hydrogeologicznej na lipiec 2022

Prognozy PSH dotyczące sytuacji hydrogeologicznej na lipiec 2022

Data utworzenia: 05-07-2022 ; Data modyfikacji: 06-07-2022

Państwowa służba hydrogeologiczna (PSH) przedstawiła nową prognozę oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach w okresie od 1 do 31 lipca 2022 r. Prognozy dotyczące miesiąca lipca 2022 r. przewidują wystąpienie w pewnych obszarach naszego kraju zjawiska tzw. niżówki...
czytaj więcej

Racjonalne gospodarowanie wodą na terenach wiejskich

Racjonalne gospodarowanie wodą na terenach wiejskich

Data utworzenia: 06-06-2022

Woda w gospodarstwie jest potrzebna do bezpośredniego spożycia przez ludzi,  jak również  do higieny. Należy jednak zaznaczyć, że największe zużycie wody występuje w rolnictwie, gdzie woda stanowi główny czynnik produkcyjny w sektorze produkcji roślinnej, do nawadniania roślin, a zwłaszcza w hodowli zwierząt. Na ogólne...
czytaj więcej

Zmiany klimatu i gospodarki wodnej w Polsce - komunikat Zespołu Doradczego ds. Kryzysu Klimatycznego przy PAN

Zmiany klimatu i gospodarki wodnej w Polsce - komunikat Zespołu Doradczego ds. Kryzysu Klimatycznego przy PAN

Data utworzenia: 09-02-2022 ; Data modyfikacji: 07-03-2022

Zasoby wodne Polski są niewielkie. Zarówno pod względem opadu atmosferycznego, jak i przepływów rzecznych na mieszkańca, Polska plasuje się wśród krajów o najniższych zasobach wodnych w Europie. Naszym bogactwem jest jednak – i powinna pozostać – nie woda, która odpływa z terenu kraju, lecz woda,...
czytaj więcej

Wpływ zmian klimatu na stan środowiska wodnego

Wpływ zmian klimatu na stan środowiska wodnego

Data utworzenia: 09-02-2022

Zmiany klimatu są widoczne „gołym okiem” i na przestrzeni życia jednego pokolenia. Klimat staje się nieprzewidywalny. Brak śniegu powoduje, że gleba nie przyjmuje wystarczającej ilości wody zimą, globalna temperatura się podnosi, wzrasta też ryzyko niespodziewanych przymrozków późną wiosną. Coraz częściej występują...
czytaj więcej