WMODR >> Aktualności >>

Informacje

Trwa rewizyta Dyrektora WMODR, Damiana Godzińskiego na Węgrzech

Trwa rewizyta Dyrektora WMODR, Damiana Godzińskiego na Węgrzech

Data utworzenia: 14-07-2021

Trwa rewizyta Dyr. WMODR, Damiana Godzińskiego na Węgrzech Na zaproszenie Węgierskiej Izby Rolniczej,  Dyrektor WMODR Damian Godziński w ramach rewizyty odwiedza wioski i gospodarstwa ekologiczne na Węgrzech. Wszystko w ramach transferu wiedzy i innowacji w kontekście międzynarodowym, aby poznać warunki i praktyki rolnicze w tamtejszych warunkach oraz...
czytaj więcej

Czym jest aplikacja do szacowania suszy?

Czym jest aplikacja do szacowania suszy?

Data utworzenia: 13-07-2021

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją WMODR nt. korzystania z aplikacji do szacowania suszy. Pobierz tutaj.
czytaj więcej

Wizyta gościnna Konsula Generalnego Węgier

Wizyta gościnna Konsula Generalnego Węgier

Data utworzenia: 13-07-2021

W dniach 7 i 8 lipca 2021 roku Gośćmi Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie był Konsul Generalny Węgier Pan Dr. Pál Attila ILLÉS wraz z małżonką oraz Konsul Otto SIPOS. Celem wizyty, było nawiązanie współpracy oraz prezentacja dobrych praktyk rolniczych i produkcyjnych z terenu Warmii i Mazur....
czytaj więcej

14 lipca br. ostatnim dniem na dostarczenie dokumentów dla rolników, których wnioski o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 pozostały bez rozpatrzenia z powodu COVID-19

14 lipca br. ostatnim dniem na dostarczenie dokumentów dla rolników, których wnioski o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 pozostały bez rozpatrzenia z powodu COVID-19

Data utworzenia: 13-07-2021

ARiMR przypomina, że jeszcze tylko do 14 lipca rolnicy, których wnioski o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 pozostały bez rozpatrzenia z powodu COVID-19, mogą uzupełnić braki w dokumentacji. W przypadku niedochowania terminu, Agencja odmówi przyznania pomocy. 15 maja 2021 r. zmieniły się przepisy dotyczące biegu postępowań...
czytaj więcej

Zakończyliśmy I Warmińsko-Mazurskie Dni Pola

Zakończyliśmy I Warmińsko-Mazurskie Dni Pola

Data utworzenia: 12-07-2021 ; Data wydarzenia: 14-06-2021

Zakończyliśmy spotkania powiatowe organizowane w ramach I Warmińsko–Mazurskich Dni Pola! Byliśmy w 19 powiatach, w 45 gminach, zobaczyliśmy 52 poletka demonstracyjne prowadzone w ramach działalności upowszechnieniowej Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. Spotkaliśmy się z blisko 600 rolnikami, pracownikami...
czytaj więcej

Warmińsko-Mazurskie Dni Pola – dzisiaj po raz ostatni odwiedzamy pola, widzimy się w powiecie szczycieńskim - 09.07.2021 r.

Warmińsko-Mazurskie Dni Pola – dzisiaj po raz ostatni odwiedzamy pola, widzimy się w powiecie szczycieńskim - 09.07.2021 r.

Data utworzenia: 09-07-2021

O roli sieci innowacji i dobrych praktykach w rolnictwie opowiadał uczestnikom Bartosz Kubacki, Koordynator Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, natomiast temat: „Diagnostyka chwastów w kukurydzy” przedstawi dr inż. Kinga Treder - Katedra Agroekosystemów i Ogrodnictwa, UWM w Olsztynie. Sesja wykładowa...
czytaj więcej

Dotacje dla rolnictwa - spotkanie informacyjne

Dotacje dla rolnictwa - spotkanie informacyjne

Data utworzenia: 09-07-2021 ; Data wydarzenia: 15-07-2021

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda wraz z Parlamentarnym Zespołem ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapraszają rolników do udziału w darmowym internetowym webinarium, które odbędzie się 15 lipca br. (nasz region, w tym województwo warmińsko-mazurskie) i 16 lipca br. o...
czytaj więcej

Zgłoszenie szkody rolniczej spowodowanej przez suszę możliwe tylko za pośrednictwem aplikacji suszowej

Zgłoszenie szkody rolniczej spowodowanej przez suszę możliwe tylko za pośrednictwem aplikacji suszowej

Data utworzenia: 09-07-2021

W związku z narastającym zagrożeniem suszą rolniczą, potwierdzoną wynikami monitoringu suszy rolniczej przez IUNG – PIB w Puławach należy pamiętać, że wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę ( nie dotyczy szkód w środkach trwałych spowodowanych w wyniku suszy) rolnicy mogą składać wyłącznie za...
czytaj więcej