wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

XXXI edycja Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK-FARMER ROKU

Data utworzenia: 09-05-2024

XXXI edycja Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK-FARMER ROKU

W imieniu organizatorów Ogólnopolskiego Konkursu „ROLNIK FARMER ROKU” mamy zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w XXXI  edycji Konkursu, który od lat objęty jest patronatem: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Rektora Politechniki Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich.

Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU organizuje Stowarzyszenie ,,Polski Klub Rolnik Farmer Roku’’ i jest to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów adresowanych do rolników. Jego celem jest promowanie nowoczesnego rolnictwa i tych producentów rolnych, którzy dzięki pomysłowości, inicjatywie i wykorzystywaniu narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej modernizują i rozwijają swoje gospodarstwa, a także kreowanie pozytywnego wizerunku polskiej wsi i rolnictwa. Tytuł „ROLNIK-FARMER ROKU” jest przyznawany w kilku  kategoriach konkursowych. Podstawowym kryterium oceny kandydatów w poszczególnych kategoriach jest efektywność gospodarowania mierzona wydajnością i uzyskiwanymi plonami.

              Kategorie Konkursowe

I.            gospodarstwa rodzinne ( produkcja roślinna, zwierzęca, agroturystyka itp.)

II.           gospodarstwa ogrodnicze,

III.         gospodarstwa sadownicze

IV       gospodarstwa o alternatywnych źródłach dochodu (usługi, przetwórstwo, handel itp )

V        przedsiębiorstwa rolnicze,

Podstawowym kryterium oceny kandydatów w poszczególnych kategoriach jest efektywność gospodarowania  mierzona wydajnością i uzyskiwanymi plonami. Zdecydowanie premiowane są: osiągnięcia wynikające z nowoczesnego gospodarowania, nawet w niesprzyjających warunkach przyrodniczych i rynkowych, stały rozwój  gospodarstwa i stwarzanie perspektyw dalszego rozwoju, dbałość o dobrostan zwierząt, dbałość o utrzymanie odpowiedniej żyzności gleby, dbałość o estetykę zagrody,  poszanowanie dla środowiska przyrodniczego, przestrzeganie przepisów BHP, umiejętność pozyskiwania i wykorzystania środków z funduszy Unii Europejskiej, uczestnictwo szkoleniach krajowych i międzynarodowych, organizacja szkoleń i pokazów, współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi w zakresie opracowywania i wdrażania nowych metod gospodarowania, współpraca z firmami działającymi w otoczeniu i na rzecz rolnictwa, np. w zakresie opracowywania planów hodowlanych, testowania nowych maszyn i urządzeń, opracowywanie programów informatycznych itp., prowadzenie w gospodarstwie praktyk dla uczniów i studentów, zaangażowanie w działalności organizacji społecznych i samorządowych, oddziaływanie na społeczność lokalną poprzez dawanie przykładu dobrego gospodarstwa.

Zgodnie z regulaminem Konkursu można zgłaszać ponownie rolników, którzy brali udział w  minionych edycjach, jednakże nie uzyskali najwyższego tytułu. Prosimy o szczególne podkreślenie  danych  promujących  osiągnięcia  w  stosunku  do  poprzedniego  zgłoszenia.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie zapraszamy do Zespołów Doradztwa Rolniczego Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, doradcy udzielą szczegółowych informacji o konkursie oraz udostępnią ankietę zgłoszeniową, którą należy szczegółowo wypełnić oraz załączyć do niej materiały i zdjęcia.

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 maja 2024, a uroczyste rozstrzygnięcie XXXI edycji Konkursu zaplanowane jest na początek lutego 2025 r.

 

Osoba do kontaktu ze strony WMODR – Agnieszka Wiśniewska tel. 665 920 379, a.wisniewska@w-modr.pl

 

Źródło: www.farmer-roku.pl.
Opracowanie: Agnieszka Wiśniewska