wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Czy wiesz co jesz? – o zdrowiu i pochodzeniu żywności - konferencja 12.06.2024 r.

Data utworzenia: 14-05-2024 ; Data wydarzenia: 12-06-2024

Zapraszamy do udziału w konferencji pn. „Czy wiesz co jesz? – o zdrowiu i pochodzeniu żywności” organizowanej przez Warmińsko-Mazurską Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie. Spotkanie odbędzie się 12 czerwca 2024 r., w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim, al. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn.

Wydarzenie ma na celu znalezienie odpowiedzi na pytania: Jak poruszać się w gąszczu deklaracji umieszczonych w oznakowaniu środków spożywczych? Jak rozpoznać produkty tradycyjne, lokalne, regionalne oraz produkty o wysokiej jakości? Pochodzenie i tradycyjny charakter produktu, jego walory prozdrowotne dla współczesnego konsumenta niewątpliwie stanowią bardzo istotne cechy decydujące o wyborze żywności. Konferencja kierowana jest do szerokiego grona odbiorców, gdyż wszyscy jesteśmy konsumentami artykułów rolno-spożywczych i codziennie dokonujemy wyboru środków spożywczych. Ważne jest, aby dokonywany przez nas wybór był świadomy i zgodny z naszymi preferencjami.

Zgłoszenia osób chętnych do udziału w konferencji (imię, nazwisko, nazwa firmy, telefon kontaktowy, adres e-mail) należy nadsyłać do dnia 7 czerwca 2024 r. w następujący sposób:

Informacje na temat konferencji dostępne są u pracowników Wydziału Kontroli WIJHARS Olsztyn pod nr tel. (89) 522 89 20, (89) 522 89 30 lub (89) 522 89 33.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Ilość miejsc ograniczona. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku dużego zainteresowania osoby, które nie zakwalifikują się do udziału w konferencji zostaną o tym poinformowane telefonicznie lub e-mailowo.

Program konferencji – w załączeniu.

 

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie
Opracowanie: Monika Hodór