wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Wyjazd studyjny zespołu tematycznego - zielarstwo

Data utworzenia: 14-05-2024 ; Data wydarzenia: 22-05-2024

Warmińsko Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie sprawuje opiekę nad trzema zespołami tematycznymi, których celem jest promocja regionu, jego kultury i historii, a także rozwój różnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego. Są to grupy lokalnych osób, które spotykają się w celu wymiany doświadczeń,  wzajemnego uczenia się i wspólnego pielęgnowania tradycji zielarskich, pszczelarskich oraz hodowli kóz. W dniach 22-23 maja 2024r. wraz z grupą zielarzy wybieramy się do Agroturystyki Ziołowy Zakątek w Korycinie. 

W Ziołowym Zakątku będziemy mieli  okazję do zapoznania się z historią ziołolecznictwa i tradycyjnego zbioru roślin ze stanu naturalnego. W otoczeniu ziół
ich niezwykłego aromatu, weźmiemy udział  w tworzeniu nalewki na bazie cennych surowców zielarskich. Wyjazd będzie okazją zdobycia wiedzy zielarskiej podczas przemierzania ścieżek edukacyjnych Podlaskiego Ogrodu Botanicznego, gdzie poznamy chronione rośliny i dziko rosnące gatunki jadalnych, jak również rośliny barwierskie, trujące czy przyprawowe. Najważniejszym puktem będzie spotkanie z dr inż. Mirosławem Angielczykiem, który od najmłodszych lat zajmuje się zbieraniem ziół i tworzeniem własnych mieszanek, ale również, co niezwykle cenne, gromadzeniem przekazów o tradycyjnym wykorzystaniu ziół. Długa historia zbioru ziół ze stanowisk naturalnych, ich przetwarzania i wykorzystywania, krystalicznie czyste tereny i bujna, praktycznie dzika roślinność, czynią Podlasie ważnym punktem na mapie zielarstwa.

Opracowanie: Magdalena Zielińska