wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >>

Informacje

Zapraszamy na Krajowe Dni Pola do Boguchwały - 14-16 czerwca 2024 r.

Zapraszamy na Krajowe Dni Pola do Boguchwały - 14-16 czerwca 2024 r.

Data utworzenia: 29-05-2024 ; Data wydarzenia: 14-06-2024

czytaj więcej

"Eko Złotna" to dwudziesta zagroda edukacyjna w naszym województwie

"Eko Złotna" to dwudziesta zagroda edukacyjna w naszym województwie

Data utworzenia: 29-05-2024 ; Data wydarzenia: 28-05-2024

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Zagroda Edukacyjna „Eko Złotna” została przyjęta do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych jako już dwudziesta Zagroda w naszym województwie. „Zagroda Edukacyjna” to zastrzeżony znak towarowy dla gospodarstw łączących działalność rolniczą z profesjonalnymi...
czytaj więcej

Z życia WMODR czerwiec 2024

Z życia WMODR czerwiec 2024

Data utworzenia: 28-05-2024

"Z życia WMODR" to cykl artykułów, które wprowadzają w działania Ośrodka podejmowane w najbliższej przyszłości oraz w dalszej perspektywie. ARTYKUŁ czerwiec 2024.
czytaj więcej

Zmiana rozporządzenia dotyczącego dobrostanu zwierząt – projekt przekazany do konsultacji

Zmiana rozporządzenia dotyczącego dobrostanu zwierząt – projekt przekazany do konsultacji

Data utworzenia: 27-05-2024

Do konsultacji został przekazany projekt rozporządzenia dobrostanowego wydłużający okres na uzyskanie przez rolników certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w systemie jakości QMP (dotyczy bydła mięsnego) lub QAFP (dotyczy świń i drobiu rzeźnego). Wymogi systemów QAFP i QMP obejmują m.in. ograniczenie wykorzystania antybiotyków w...
czytaj więcej

Dopłaty do materiału siewnego - ruszył nabór wniosków

Dopłaty do materiału siewnego - ruszył nabór wniosków

Data utworzenia: 27-05-2024

Od 25 maja do 10 lipca 2024 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo...
czytaj więcej

"Bieżące Informacje" nagrodzone w XXXII edycji konkursu Najlepsze Wydawnictwo Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego

"Bieżące Informacje" nagrodzone w XXXII edycji konkursu Najlepsze Wydawnictwo Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego

Data utworzenia: 24-05-2024

Poznaliśmy wyniki XXXII edycji konkursu pn.: “Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego”, organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu. Mamy przyjemność poinformować, że wydawane przez WMODR czasopismo pn. "Bieżące Informacje" zostało nagrodzone II...
czytaj więcej

Pomoc krajowa dla producentów pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych – wnioski przyjmowane są do 5 czerwca

Pomoc krajowa dla producentów pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych – wnioski przyjmowane są do 5 czerwca

Data utworzenia: 24-05-2024

O pomoc może ubiegać się rolnik, który pomiędzy 1 stycznia 2024 r. a 31 maja 2024 r. sprzedał pszenicę, żyto, jęczmień, pszenżyto lub mieszanki zbożowe podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż lub podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez nie produkcją...
czytaj więcej

Rozwój małych gospodarstw - nabór wniosków od 25 lipca do 22 sierpnia 2024 r.

Rozwój małych gospodarstw - nabór wniosków od 25 lipca do 22 sierpnia 2024 r.

Data utworzenia: 23-05-2024

Rozwój małych gospodarstw to interwencja wspierająca gospodarstwa o wielkości ekonomicznej poniżej 25 tys. euro, które w wyniku realizacji operacji osiągną wzrost wartości sprzedaży wyprodukowanych lub przetworzonych produktów rolnych. Tegoroczny nabór wniosków odbędzie się w dniach od 25 lipca do...
czytaj więcej