wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >>

Ekonomika

Ubezpieczenia społeczne w rolnictwie

Ubezpieczenia społeczne w rolnictwie

Data utworzenia: 04-08-2020

Ubezpieczenie społeczne rolników zostało wyodrębnione z systemu ubezpieczeń społecznych ustawą z 20 grudnia 1990 roku. Wspomniana ustawa powołała Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zobowiązując ją do realizacji zadań związanych z ubezpieczeniem społecznym rolników. Instytucja ta istnieje w systemie administracji publicznej od...
czytaj więcej

Szkody łowieckie

Szkody łowieckie

Data utworzenia: 27-05-2020

Szkody łowieckie to problem coraz częściej dotykający rolników. Kłopot tym powszechniejszy im większa jest liczebność dzikich zwierząt a w szczególności rosnąca populacja dzików. Co jednak zrobić, gdy dziki, sarny i jelenie bądź łosie wejdą na pole i spowodują szkodę? Podstawa prawna Szczegółowe zasady szacowania i...
czytaj więcej

Obrót ziemią rolną

Obrót ziemią rolną

Data utworzenia: 22-04-2020

Nieruchomość rolna to nieruchomość wykorzystywana lub która może być wykorzystywana do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. Kryterium wyodrębniającym nieruchomość rolną jest nie tylko jej aktualny sposób...
czytaj więcej

Zasady tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych

Zasady tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych

Data utworzenia: 11-02-2020 ; Data modyfikacji: 15-04-2020

Coraz częściej w naszej obecnej rzeczywistości gospodarczej nie jest problemem wyprodukowanie żywności lecz znalezienie stałych odbiorców, którzy zapewnią odpowiednią zapłatę. Indywidualnemu rolnikowi ciężko jest przygotować do sprzedaży większą partie i co istotne jednolitego towaru wysokiej o powtarzalnej jakości, a co istotne w...
czytaj więcej

Ogólne zasady szacowania szkód łowieckich

Ogólne zasady szacowania szkód łowieckich

Data utworzenia: 31-12-2019

Wiosna i jesień są okresami nasilenia szkód wyrządzanych przez dzikie zwierzęta. Jesień to okres ostatecznego określania wielkości szkód i wypłaty odszkodowań dla poszkodowanych rolników. Szkody łowieckie od dziesiątków lat stanowią dla wielu rolników źródło realnych strat ekonomicznych. Odszkodowanie na...
czytaj więcej

Obrót ziemią rolną

Obrót ziemią rolną

Data utworzenia: 30-12-2019

Od 26.06.2019 r. osoby, które nie są rolnikami, mogą swobodnie nabywać działki rolne o powierzchni do 1 ha, także te położone w mieście. Wchodzi bowiem w życie uchwalona w kwietniu nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1080). Zakres swobodnego obrotu ziemią rolną rozszerzył...
czytaj więcej

Przewodnik po formach prawnych przedsiębiorstw społecznych

Przewodnik po formach prawnych przedsiębiorstw społecznych

Data utworzenia: 24-06-2019

Podejmując decyzje dotyczące wyboru formy prawnej dla przedsiębiorstwa społecznego, należy odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Wybór odpowiedniej formy prawnej ma ogromny wpływ na praktyczny sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego. Istnieje wiele różnych form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw. Zakładając...
czytaj więcej

Zarządzanie ryzykiem w gospodarstwie rolnym

Zarządzanie ryzykiem w gospodarstwie rolnym

Data utworzenia: 07-02-2019

Zarządzanie ryzykiem jest jedną ze składowych zarządzania gospodarstwem rolnym. W zarządzaniu gospodarstwem rolnym możemy wyróżnić: zarządzanie jakością, zarządzanie zasobami, zarządzanie środowiskiem, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzanie ryzykiem. Rodzaje ryzyka w gospodarstwie rolny: ryzyko przyrodnicze –...
czytaj więcej