WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >>

Ekonomika

Ogólne zasady szacowania szkód łowieckich

Ogólne zasady szacowania szkód łowieckich

Data utworzenia: 31-12-2019

Wiosna i jesień są okresami nasilenia szkód wyrządzanych przez dzikie zwierzęta. Jesień to okres ostatecznego określania wielkości szkód i wypłaty odszkodowań dla poszkodowanych rolników. Szkody łowieckie od dziesiątków lat stanowią dla wielu rolników źródło realnych strat ekonomicznych. Odszkodowanie na...
czytaj więcej

Obrót ziemią rolną

Obrót ziemią rolną

Data utworzenia: 30-12-2019

Od 26.06.2019 r. osoby, które nie są rolnikami, mogą swobodnie nabywać działki rolne o powierzchni do 1 ha, także te położone w mieście. Wchodzi bowiem w życie uchwalona w kwietniu nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1080). Zakres swobodnego obrotu ziemią rolną rozszerzył...
czytaj więcej

Przewodnik po formach prawnych przedsiębiorstw społecznych

Przewodnik po formach prawnych przedsiębiorstw społecznych

Data utworzenia: 24-06-2019

Podejmując decyzje dotyczące wyboru formy prawnej dla przedsiębiorstwa społecznego, należy odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Wybór odpowiedniej formy prawnej ma ogromny wpływ na praktyczny sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego. Istnieje wiele różnych form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw. Zakładając...
czytaj więcej

Zarządzanie ryzykiem w gospodarstwie rolnym

Zarządzanie ryzykiem w gospodarstwie rolnym

Data utworzenia: 07-02-2019

Zarządzanie ryzykiem jest jedną ze składowych zarządzania gospodarstwem rolnym. W zarządzaniu gospodarstwem rolnym możemy wyróżnić: zarządzanie jakością, zarządzanie zasobami, zarządzanie środowiskiem, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzanie ryzykiem. Rodzaje ryzyka w gospodarstwie rolny: ryzyko przyrodnicze –...
czytaj więcej