wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >> Ekonomika >>

Zasady tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych

Zasady tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych

Coraz częściej w naszej obecnej rzeczywistości gospodarczej nie jest problemem wyprodukowanie żywności lecz znalezienie stałych odbiorców, którzy zapewnią odpowiednią zapłatę. Indywidualnemu rolnikowi ciężko jest przygotować do sprzedaży większą partie i co istotne jednolitego towaru wysokiej o powtarzalnej jakości, a co istotne w działaniu na rynku w jak najniższej cenie, zapewniając przy tym ciągłość dostaw, promocję produktu oraz opłacalność produkcji.

Indywidualny rolnik ma niewielką możliwość negocjacji warunków i ceny sprzedaży wytworzonych produktów i towarów. Bardzo często w takich przypadkach indywidualny producent staje się po prostu mało znaczącym klientem zakładów przetwórczych, grup zakupowych. Pozycja indywidualnych rolników, może nastąpić poprzez ich organizowanie się w grupy producentów produktów rolnych. Przystępując do takiej formy działalności gospodarczej, rolnicy zdobywają coraz silniejszą pozycję wobec potencjalnych nabywców swoich produktów oraz przede wszystkim przewagę konkurencyjną na coraz trudniejszym rynku.

Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1284, z późn. zm.).

Opracowanie: SW