wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >> Ekonomika >>

Ogólne zasady szacowania szkód łowieckich

Ogólne zasady szacowania szkód łowieckich

Wiosna i jesień są okresami nasilenia szkód wyrządzanych przez dzikie zwierzęta. Jesień to okres ostatecznego określania wielkości szkód i wypłaty odszkodowań dla poszkodowanych rolników. Szkody łowieckie od dziesiątków lat stanowią dla wielu rolników źródło realnych strat ekonomicznych.

Odszkodowanie na podstawie Prawa łowieckiego przysługuje tylko za szkody wyrządzone przez dziki, jelenie, sarny, daniele i łosie. Szkody spowodowane przez inne gatunki zwierząt nie są uznawane przez Prawo łowieckie.

Warunki szacowania strat spowodowanych przez dzikie zwierzęta objęte ochroną reguluje ustawa o ochronie przyrody. Na jej podstawie można szacować straty spowodowane przez żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie i bobry. W związku z pojawiającymi się wieloma pytaniami i problemami powstało niniejsze opracowanie, które pokrótce przedstawi tematykę szacowania szkód spowodowanych przez zwierzęta łowne.

Opracowanie: SW