wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >> Ekonomika >>

Przewodnik po formach prawnych przedsiębiorstw społecznych

Przewodnik po formach prawnych przedsiębiorstw społecznych

Podejmując decyzje dotyczące wyboru formy prawnej dla przedsiębiorstwa społecznego, należy odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Wybór odpowiedniej formy prawnej ma ogromny wpływ na praktyczny sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego.

Istnieje wiele różnych form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw. Zakładając przedsiębiorstwo, należy zdecydować, która z form będzie najodpowiedniejsza.

Aby podjąć właściwą decyzję, należy wziąć pod uwagę szereg różnych czynników. Trzeba zdecydować, czy firma będzie prowadzona przez jedną osobę, czy ze wspólnikami. Jeśli ze wspólnikami, to jak rozłożona będzie odpowiedzialność za sprawy spółki – kto będzie spółkę reprezentował, jak będą dzielone zyski oraz kto i w jakim zakresie będzie odpowiadał za zobowiązania spółki (jej długi).
Im bardziej chroniony jest majątek własny wspólników (majątek osobisty, czyli dom, samochód, oszczędności itp.), tym bardziej skomplikowane są sprawy związane z założeniem spółki i jej prowadzeniem oraz tym wyższy kapitał jest potrzebny, by taką spółkę założyć.

Najprościej, najtaniej i najszybciej można założyć małą firmę jednoosobową. Założenie np. spółki akcyjnej wymaga ogromnych nakładów czasu i pieniędzy na przygotowanie wszystkich wymaganych dokumentów, rejestrację spółki w sądzie, przygotowanie emisji akcji itd.

Przy wyborze formy przedsiębiorstwa ważna jest jego wielkość. Chcąc prowadzić niewielką działalność usługową, nie jest potrzebna firma zarządzana przez kilkuosobowy zarząd. Wystarczy wówczas firma o prostej strukturze. Jeśli jednak będzie prowadzona działalność na dużą skalę, korzystniejsza może okazać się któraś z bardziej skomplikowanych form prowadzenia przedsiębiorstwa. Niektóre rodzaje działalności, np. banki, zgodnie z przepisami prawa, muszą być prowadzone w formie spółek kapitałowych.

Innym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, jest możliwość rozwoju firmy, np. zmiana liczby wspólników czy pozyskanie nowego kapitału. Jeśli prowadzona jest spółka cywilna i trzeba dołączyć jeszcze jednego wspólnika, który wniesie do spółki kapitał pozwalający na jej rozwój, należy zamknąć obecne przedsiębiorstwo i otworzyć nowe – z nowym składem wspólników. Dlatego, przewidując rozwój firmy, lepiej wybierać formę organizacyjną pozwalającą na zmianę składu wspólników, np. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wybór określonej formy prawnej przedsiębiorstwa pociąga za sobą również określone decyzje dotyczące sposobów opodatkowania działalności, stosowane mniej lub bardziej skomplikowane formy księgowości czy konieczności ujawniania danych dotyczących spółki, np. publikowania bilansu spółki.

Opracowanie: SW