wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >>

Ekonomika

Ekoschematy – praktyki do spełnienia

Ekoschematy – praktyki do spełnienia

Data utworzenia: 12-01-2024

W świecie rolnictwa, w dynamicznym krajobrazie globalnych wyzwań środowiskowych, Polska rysuje się jako prekursorski gracz w dążeniu do zrównoważonej i odpowiedzialnej produkcji rolnej. W tym kontekście narodził się program innowacyjny i pełen perspektyw – Ekoschematy.  Ekoschematy – to nie tylko rozwiązanie, ale i wyraźny krok...
czytaj więcej

Zarządzanie gospodarstwem rolnym

Zarządzanie gospodarstwem rolnym

Data utworzenia: 13-09-2023

Prowadzenie w zasadzie każdej działalności gospodarczej jest obarczone ryzykiem, a niepewność towarzyszy niemal wszystkim podejmowanym decyzjom. Obecnie w środowisku rolniczym panują warunki dużej konkurencji i rosnących wymagań rynkowych. W związku z tym dużą rolę odgrywa organizacja pracy i zarządzanie gospodarstwem rolnym, na które składa...
czytaj więcej

Zasady zgłaszania i szacowanie szkód łowieckich

Zasady zgłaszania i szacowanie szkód łowieckich

Data utworzenia: 08-02-2023

Szkody wyrządzane przez określone gatunki zwierząt łownych to niestety coraz większy problem rolników gospodarujących na gruntach rolnych położonych w pobliżu kompleksów leśnych. Przy częstych wizytach nieproszonych gości – saren, jeleni, dzików, łosi i innych zwierząt łownych, straty idą w dziesiątki tysięcy złotych,...
czytaj więcej

Obrót ziemią rolną

Obrót ziemią rolną

Data utworzenia: 07-10-2022

Definicje ziemi rolnej znajdują się w Kodeksie cywilnym i w ustawie o ochronie gruntów rolnych. Według pierwszego dokumentu jest to nieruchomość, która jest lub może być wykorzystywana do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i...
czytaj więcej

Ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne w rolnictwie

Ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne w rolnictwie

Data utworzenia: 31-03-2022

Zgodnie z obowiązującym prawem większość rolników jest zobowiązana do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego. Jego celem jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej osobom, które poniosły szkodę wyrządzoną w gospodarstwie rolnym. Właściciel gospodarstwa jest chroniony...
czytaj więcej

Prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów jako narzędzie do wyliczania kosztów opłacalności produkcji

Prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów jako narzędzie do wyliczania kosztów opłacalności produkcji

Data utworzenia: 10-09-2021

Rozwój nauki spowodował, że pojawiły się metody opierające się na poszukiwaniu zależności pomiędzy faktami z przeszłości, mogącymi determinować przyszłość. Formą działalności poznawczej zmierzającą do wskazania najbardziej prawdopodobnych przyszłych zdarzeń jest prognozowanie. W rolnictwie prognozowanie czyli przewidywanie zmian...
czytaj więcej

Wykorzystanie programów komputerowych w zarządzaniu gospodarstwem rolnym – aplikacja do szacowania suszy

Wykorzystanie programów komputerowych w zarządzaniu gospodarstwem rolnym – aplikacja do szacowania suszy

Data utworzenia: 07-07-2021

W dzisiejszych czasach dostęp do Internetu jest nieodzownym elementem życia, większość rolników posiada komputer i telefon z dostępem do Internetu, który zyskał wśród rolników na znaczeniu. Coraz więcej z nich wykorzystuje te urządzenia do zarządzania gospodarstwem rolnym oraz chętniej korzystają z nowych technologii oraz...
czytaj więcej

Zasady tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych

Zasady tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych

Data utworzenia: 07-05-2021 ; Data modyfikacji: 12-05-2021

Rolnicy dzięki zrzeszaniu się w grupy czy organizacje producentów mogą osiągnąć wiele korzyści, których byliby pozbawieni działając indywidualnie. Przede wszystkim mogą oni znacząco poprawić swoją pozycję rynkową, ustabilizować zbyt swoich produktów oraz zwiększyć opłacalność produkcji. Mają szansę sprostać wciąż...
czytaj więcej