WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >>

Ekonomika

Prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów jako narzędzie do wyliczania kosztów opłacalności produkcji

Prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów jako narzędzie do wyliczania kosztów opłacalności produkcji

Data utworzenia: 10-09-2021

Rozwój nauki spowodował, że pojawiły się metody opierające się na poszukiwaniu zależności pomiędzy faktami z przeszłości, mogącymi determinować przyszłość. Formą działalności poznawczej zmierzającą do wskazania najbardziej prawdopodobnych przyszłych zdarzeń jest prognozowanie. W rolnictwie prognozowanie czyli przewidywanie zmian...
czytaj więcej

Wykorzystanie programów komputerowych w zarządzaniu gospodarstwem rolnym – aplikacja do szacowania suszy

Wykorzystanie programów komputerowych w zarządzaniu gospodarstwem rolnym – aplikacja do szacowania suszy

Data utworzenia: 07-07-2021

W dzisiejszych czasach dostęp do Internetu jest nieodzownym elementem życia, większość rolników posiada komputer i telefon z dostępem do Internetu, który zyskał wśród rolników na znaczeniu. Coraz więcej z nich wykorzystuje te urządzenia do zarządzania gospodarstwem rolnym oraz chętniej korzystają z nowych technologii oraz...
czytaj więcej

Zasady tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych

Zasady tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych

Data utworzenia: 07-05-2021 ; Data modyfikacji: 12-05-2021

Rolnicy dzięki zrzeszaniu się w grupy czy organizacje producentów mogą osiągnąć wiele korzyści, których byliby pozbawieni działając indywidualnie. Przede wszystkim mogą oni znacząco poprawić swoją pozycję rynkową, ustabilizować zbyt swoich produktów oraz zwiększyć opłacalność produkcji. Mają szansę sprostać wciąż...
czytaj więcej

Szkody łowieckie w pytaniach i odpowiedziach

Szkody łowieckie w pytaniach i odpowiedziach

Data utworzenia: 09-02-2021

Głównym założeniem prawidłowego procesu szacowania jest określenie strat jakościowych i ilościowych, które powstały w uprawach i produktach rolniczych w wyniku żywienia i bytowania zwierząt łownych. Dodatkowo szkody objęte były odpowiedzialnością odszkodowawczą spowodowane podczas polowania. Uzyskane w wyniku oszacowania wielkości,...
czytaj więcej

Ubezpieczenia społeczne w rolnictwie

Ubezpieczenia społeczne w rolnictwie

Data utworzenia: 04-08-2020

Ubezpieczenie społeczne rolników zostało wyodrębnione z systemu ubezpieczeń społecznych ustawą z 20 grudnia 1990 roku. Wspomniana ustawa powołała Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zobowiązując ją do realizacji zadań związanych z ubezpieczeniem społecznym rolników. Instytucja ta istnieje w systemie administracji publicznej od...
czytaj więcej

Szkody łowieckie

Szkody łowieckie

Data utworzenia: 27-05-2020

Szkody łowieckie to problem coraz częściej dotykający rolników. Kłopot tym powszechniejszy im większa jest liczebność dzikich zwierząt a w szczególności rosnąca populacja dzików. Co jednak zrobić, gdy dziki, sarny i jelenie bądź łosie wejdą na pole i spowodują szkodę? Podstawa prawna Szczegółowe zasady szacowania i...
czytaj więcej

Obrót ziemią rolną

Obrót ziemią rolną

Data utworzenia: 22-04-2020

Nieruchomość rolna to nieruchomość wykorzystywana lub która może być wykorzystywana do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. Kryterium wyodrębniającym nieruchomość rolną jest nie tylko jej aktualny sposób...
czytaj więcej

Zasady tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych

Zasady tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych

Data utworzenia: 11-02-2020 ; Data modyfikacji: 15-04-2020

Coraz częściej w naszej obecnej rzeczywistości gospodarczej nie jest problemem wyprodukowanie żywności lecz znalezienie stałych odbiorców, którzy zapewnią odpowiednią zapłatę. Indywidualnemu rolnikowi ciężko jest przygotować do sprzedaży większą partie i co istotne jednolitego towaru wysokiej o powtarzalnej jakości, a co istotne w...
czytaj więcej