wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >>

Gleba

Gleba organiczna ,,Glebą Roku 2024'' w konkursie Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego

Gleba organiczna ,,Glebą Roku 2024'' w konkursie Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego

Data utworzenia: 10-01-2024 ; Data modyfikacji: 21-05-2024

  W 2024 roku ,,Glebą Roku'' w Polsce została gleba organiczna. Gleba ta charakteryzują się  znaczną ilością materii organicznej, która nadaje jej ciemny kolor, strukturę i żyzność. Zbudowana jest z materiałów zawierających ≥12% węgla organicznego, do których zaliczamy torfy, gytie organiczne, muły oraz...
czytaj więcej

Ochrona torfowisk w zrównoważonym rolnictwie

Ochrona torfowisk w zrównoważonym rolnictwie

Data utworzenia: 09-01-2024

Torfowiska są ważnym elementem krajobrazu rolniczego. Stanowią one naturalne zbiorniki wody, które pełnią wiele ważnych funkcji ekologicznych. Funkcje ekologiczne torfowisk Ochrona wód - torfowiska są naturalnymi filtrami wody. Pochłaniają zanieczyszczenia, takie jak azotany, fosforany, metale ciężkie i pestycydy. Dzięki temu...
czytaj więcej

Kiedy i jak pobierać próbki glebowe?

Kiedy i jak pobierać próbki glebowe?

Data utworzenia: 05-07-2023

Rosnące koszty nawozów mineralnych skłaniają do bardziej precyzyjnego ich dawkowania. Jest ono jednym z najważniejszych czynników plonotwórczych. W celu ustalenia odpowiednich dawek nawozów niezbędne jest zbadanie gleby i opracowanie zaleceń nawozowych. Okres pożniwny jest najbardziej odpowiednim terminem do pobrania próbek i...
czytaj więcej

Gleba płowa ,,Glebą Roku 2023''  w konkursie Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego

Gleba płowa ,,Glebą Roku 2023'' w konkursie Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego

Data utworzenia: 19-01-2023 ; Data modyfikacji: 10-01-2024

Od 2018 roku tradycją Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego stało się ustanawianie wybranego typu gleby tzw. ,,Glebą Roku’’. Stałym elementem obchodów wydarzenia jest opracowywanie loga, plakatów oraz kalendarzy poświęconych oficjalnie mianowanej glebie. Ideą tego konkursu jest zwiększenie społecznej świadomości w postrzeganiu...
czytaj więcej

Rolnictwo węglowe

Rolnictwo węglowe

Data utworzenia: 08-02-2022 ; Data modyfikacji: 01-07-2022

Rolnictwo regeneracyjne (węglowe) to rodzaj rolnictwa ekologicznego, charakteryzujące się tworzeniem i utrzymaniem zdrowych gleb, które absorbują i magazynują CO2 przeciwdziałając zmianom klimatycznym. Mówimy tu o dodatkowej funkcji jako pełni rolnictwo tzn. f. ochrony środowiska – redukcja emisji gazów cieplarnianych do atmosfery....
czytaj więcej

Racjonalna gospodarka nawozowa w gospodarstwie rolnym

Racjonalna gospodarka nawozowa w gospodarstwie rolnym

Data utworzenia: 29-12-2020 ; Data modyfikacji: 08-02-2022

W rolnictwie ekologicznym podstawą nawożenia jest racjonalne gospodarowanie próchnicą. Bilans substancji organicznej w glebie co najmniej zrównoważony informuje o poprawnym gospodarowaniu, decydując o żyzności gleby której wskaźnikiem jest wspomniana zawartość próchnicy. Systematyczne nawożenie gnojówką,...
czytaj więcej

Wapnowanie sposobem poprawienia żyzności gleb

Wapnowanie sposobem poprawienia żyzności gleb

Data utworzenia: 17-12-2020 ; Data modyfikacji: 08-02-2022

Na utrzymanie żyzności gleb wpływa zarówno regularne wapnowanie, wzbogacanie w substancję organiczną jak i prawidłowa ich uprawa. Zrównoważone nawożenie zapewnieni odpowiedni poziom podstawowych składników pokarmowych. Bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na zmniejszenie plonów i pogorszenie jakości produktu jest...
czytaj więcej