wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >> Gleba >>

Racjonalna gospodarka nawozowa w gospodarstwie rolnym

Racjonalna gospodarka nawozowa w gospodarstwie rolnym

W rolnictwie ekologicznym podstawą nawożenia jest racjonalne gospodarowanie próchnicą.

Bilans substancji organicznej w glebie co najmniej zrównoważony informuje o poprawnym gospodarowaniu, decydując o żyzności gleby której wskaźnikiem jest wspomniana zawartość próchnicy.

Systematyczne nawożenie gnojówką, obornikiem, przyorywanie resztek pożniwnych np. z gnojówką, przyorywanie nawozów zielonych np. seradela, facelia, gryka, rzepik, żyto ozime, łubin, koniczyna, rzodkiew oleista itp., prawidłowe zmianowanie (międzyplony, uprawa roślin bobowatych, wieloletnich roślin pastewnych) wpływa na wzrost zawartości próchnicy w glebie.

Kompostowanie jest najlepszą formą wytwarzania próchnicy i nawożenia gleb. Zalecane surowce to m.in.: nawozy zwierzęce (obornik), odpady rolnicze (przegniłe siano, stare trociny, łęty ziemniaczane, nieużytkowe części warzyw, chwasty bez nasion, liście, wykoszone niedojady itp.), mączki skalne i kreda (dolomit, wapniak). Należy pamiętać, aby pryzma kompostowa była usytuowana na podłożu nieprzepuszczalnym i przykryta np. słomą, która chroni przed wysychaniem i utlenianiem się N. Przed opadami deszczu można okryć włókniną przepuszczającą powietrze. Szerokość podstawy 1,5 – 2,0 m i wysokość pryzmy 1,0 – 1,2 m. Pamiętajmy także o kilkukrotnym przewracaniu pryzmy, przyspieszając proces rozkładu i humifikacji surowców np. aeratorem ciągnikowym. Szacuje się, iż dojrzałość kompostu na bazie obornika osiąga się po 8 – 10 miesiącach. Dłużej może przebiegać proces kompostowania ze znacznym udziałem materiałów roślinnych.

Czym powinien się charakteryzować dojrzały kompost:

  • wilgotność  50 – 60%,
  • zapach ziemi,
  • ciemna barwa,
  • nie ma już dżdżownic,
  • konsystencja torfu,
  • forma amorficzna.

Kompost nie zagraża przenawożeniem, można stosować dowolnie wiosną lub jesienią rozrzucając na powierzchnię gleby bez przyorywania (dawki do 30 – 40 t/ha).

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=jwHQVxKjImM (Próchnica glebowa - Esencją życia, dr inż. Urszula Sołtysiak); Krysztoforski M., Gajewska M. Nawozy w rolnictwie ekologicznym - CDR w Brwinowie, O/Radom. 2019.
Opracowanie: Izabella Kłodowska