wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >> Gleba >>

Rolnictwo węglowe

Rolnictwo węglowe

Rolnictwo regeneracyjne (węglowe) to rodzaj rolnictwa ekologicznego, charakteryzujące się tworzeniem i utrzymaniem zdrowych gleb, które absorbują i magazynują CO2 przeciwdziałając zmianom klimatycznym. Mówimy tu o dodatkowej funkcji jako pełni rolnictwo tzn. f. ochrony środowiska – redukcja emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. To również system zasad i praktyk rolniczych zwiększający różnorodność biologiczną, poprawiający stan wód i usługi ekosystemowe. Rolnictwo węglowe jest bardzo propagowane w USA i Australii. Rolnik otrzymuję dopłatę za każdą dodatkową tonę zmagazynowanego CO2 w glebie. Produkcja ma za zadanie zwiększenie żyzności gleb, poprawę plonowania, ograniczenie emisji CO2 do atmosfery i zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska np. wód związkami biogennymi.

Zalecane metody dla rolnictwa węglowego, które można zastosować w każdym gospodarstwie to:

 • płodozmian,
 • integrowana ochrona roślin (odporność genetyczna),
 • zintegrowane zarządzanie składnikami pokarmowymi,
 • uprawa roślin białkowych,
 • kompostowanie,
 • stosowanie organicznej ściółki,
 • zimowa okrywa gleby (poplony),
 • minimalizacja orki,
 • uprawa zerowa (umożliwia mikroorganizmom wchłanianie i konwersję C),
 • agroleśnictwo (absorbcja CO2),
 • pastwiskowy wypas zwierząt i racjonalna gospodarka łąkowa,
 • nawadnianie bruzdowe i kropelkowe,
 • stosowanie zasad rolnictwa precyzyjnego.

Według fizyka gleb dra Rattana Lala „zaledwie 2-procentowy wzrost zawartości węgla w glebach planety może zrównoważyć 100 procent wszystkich emisji gazów cieplarnianych [obecnie] wydostających się do atmosfery”.

Zatem rolnictwo regeneracyjne może pomóc w rozwiązaniu globalnych zmian klimatycznych.

Źródło:

J. H. Czembor IHAR-PIB wykład pn. „Znaczenie bioróżnorodności w rozwijaniu systemów rolnictwa regeneratywnego” wygłoszony podczas konferencji online pn. „Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi w rolnictwie”, zorganizowanej przez CDR w Brwinowie O/Radom (02.12.2020 r.).

 

 

 

Opracowanie: Izabella Kłodowska