wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >> Gleba >>

Wapnowanie sposobem poprawienia żyzności gleb

Wapnowanie sposobem poprawienia żyzności gleb

Na utrzymanie żyzności gleb wpływa zarówno regularne wapnowanie, wzbogacanie w substancję organiczną jak i prawidłowa ich uprawa. Zrównoważone nawożenie zapewnieni odpowiedni poziom podstawowych składników pokarmowych.

Bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na zmniejszenie plonów i pogorszenie jakości produktu jest odczyn gleby tzn. kwasowość. Utrudnia pobieranie składników pokarmowych przez rośliny (np. fosforu, molibdenu, magnezu itp.), wzrasta aktywność toksycznych związków manganu i glinu, rośnie pobieranie metali ciężkich, obniża się aktywność mikrobiologiczna gleby i pogarsza się jej jakość (struktura i chemizm).

Procesy przyczyniające się do zakwaszenia gleby:

 • przyswajanie przez rośliny składników odkwaszających (Ca2+, Mg2+), wynoszenie ich z plonem;
 • wymywanie Ca i Mg poprzez przesiąkającą wodę w głąb gleby;
 • utlenianie siarki i azotu;
 • wietrzenie gleby;
 • oddychanie korzeni roślin;
 • mineralizacja materii organicznej w glebie.

Zalety wapnowania gleb:

 • poprawienie struktury fizycznej i aktywności mikrobiologicznej gleb;
 • optymalne pobieranie składników nawozowych;
 • zmniejszenie zakwaszającego oddziaływania kwaśnych opadów i nawozów zawierających azot;
 • dostarczenie roślinom składników nawozowych, w postaci wapna i magnezu.
 • wzrost plonów, szczególnie roślin wrażliwych na pH.

Należy pamiętać, aby nie łączyć nawożenia obornikiem z wapnowaniem, ponieważ w glebie świeżo zwapnowanej jak i w glebie o odczynie zasadowym w wyniku nawożenia nawozami naturalnymi bardzo łatwo utlenia się amoniak.

W rolnictwie ekologicznym dostępne są dwa podstawowe rodzaje wapna:

 • wapno magnezowe (zawierające CaCO3 i MgCO3);
 • wapno węglanowe (zawierające CaCO3 – zaliczamy też tu kredę).

Przed zakupem danego wapna należy sprawdzić, czy posiada certyfikat dopuszczający do wykorzystania w rolnictwie ekologicznym.

Wykaz nawozów jest dostępny na stronach internetowych:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/nawozy-spelniajace-wymogi-produkcji-ekologicznej

http://www.iung.pulawy.pl/images/pdf/Wykaz_ekologia.pdf

Źródło: Krysztoforski M. Wapnowanie podstawą żyzności gleb w gospodarstwie ekologicznym. CDR w Brwinowie O/Radom. 2019
Opracowanie: Izabella Kłodowska