WMODR >> Aktualności >>

Informacje

Nowe odmiany zbóż jarych zarejestrowanych w 2021 roku

Nowe odmiany zbóż jarych zarejestrowanych w 2021 roku

Data utworzenia: 21-01-2021

Do krajowego rejestru wpisano 24 nowe odmiany zbóż jarych. Najwięcej, bo 12, stanowią odmiany jęczmienia jarego. Poza tym jest jeszcze 8 odmian pszenicy zwyczajnej, 2 owsa zwyczajnego oraz po jednej pszenżyta i żyta jarego. Nowe odmiany jęczmienia jarego:  Avus - odmiana typu browarnego; zgłaszający: IGP Polska sp. z o.o. sp....
czytaj więcej

Stawki dopłat do materiału siewnego

Stawki dopłat do materiału siewnego

Data utworzenia: 21-01-2021

Od 15 stycznia br. obowiązują zaktualizowane stawki dopłat do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za 2020 r. Umożliwia to rozpoczęcie realizacji dopłat przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Stawka dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych...
czytaj więcej

„Rozmawiamy o rolnictwie” odc. nr 39 – Atestacja opryskiwaczy - zmiany.

„Rozmawiamy o rolnictwie” odc. nr 39 – Atestacja opryskiwaczy - zmiany.

Data utworzenia: 20-01-2021

Zmiany w wymaganiach dotyczących badań opryskiwaczy wprowadzono po 7-letnim okresie vacatio legis. Nastąpiło to na podstawie Rozporządzenia MRiRW z dnia 13 grudnia 2013 r. Jest to dokument w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin. Po 1 stycznia 2021 r., prowadzenie badań...
czytaj więcej

Brexit - Warunki współpracy między UE, a Wielką Brytanią w zakresie wymiany handlowej towarami (zwierzęta, żywność i produkty pochodzenia zwierzęcego)!

Brexit - Warunki współpracy między UE, a Wielką Brytanią w zakresie wymiany handlowej towarami (zwierzęta, żywność i produkty pochodzenia zwierzęcego)!

Data utworzenia: 19-01-2021

Unia Europejska i Wielka Brytania osiągnęły 24 grudnia 2020 r. porozumienie w sprawie pakietu umów regulujących przyszłe relacje, w skład którego wchodzi między innymi Umowa o handlu i współpracy. Umowa ta będzie podstawą relacji UE-Wielka Brytania od 1 stycznia 2021 r., obejmując m.in. handel towarami rolno-spożywczymi i...
czytaj więcej

Sytuacja ASF w naszym województwie – nowe przypadki ASF w 2021 r.

Sytuacja ASF w naszym województwie – nowe przypadki ASF w 2021 r.

Data utworzenia: 19-01-2021

Zgodnie z ostatnimi Zawiadomieniami Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w 2021 potwierdzone zostały kolejne przypadki afrykańskiego pomoru świń w województwie warmińsko-mazurskim. Na terenie naszego województwa potwierdzono 11 nowych przypadków ASF u dzików. Przypadki te występowały na terenach...
czytaj więcej

Zmiana w dokonywaniu zgłoszeń przemieszczeń zwierząt – formularze jednopodpisowe

Zmiana w dokonywaniu zgłoszeń przemieszczeń zwierząt – formularze jednopodpisowe

Data utworzenia: 19-01-2021

ARiMR wprowadza zmiany w składaniu papierowych formularzy zgłoszeń zwierzęcych i jednocześnie zachęca posiadaczy zwierząt do korzystania z Portalu IRZplus. Zgłoszeń przemieszczeń zwierząt gospodarskich oznakowanych należy dokonywać na formularzach jednopodpisowych (podpisanych przez nabywającego lub zbywającego). W przypadku posiadania...
czytaj więcej

2021 – Rok owoców i warzyw z międzynarodowym wsparciem

2021 – Rok owoców i warzyw z międzynarodowym wsparciem

Data utworzenia: 18-01-2021

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) ogłosiła, że rok 2021 będzie Międzynarodowym Rokiem Owoców i Warzyw (International Year of Fruits and Vegetables, w skrócie IYFV). To wyjątkowa okazja by podnieść świadomość ludzi na temat ważnej roli owoców i warzyw w żywieniu, a także bezpieczeństwie...
czytaj więcej

Zapraszamy do udziału w szkoleniach e-learningowych

Zapraszamy do udziału w szkoleniach e-learningowych

Data utworzenia: 15-01-2021 ; Data wydarzenia: 15-01-2021

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zaprasza do uczestnictwa w szkoleniach e-learningowych. Szkolenia dostępne są na platformie www.moodle.wmodr.pl  przez 24 godziny na dobę z dowolnego miejsca. Platforma ta stanowi...
czytaj więcej