wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Podsumowanie spotkania regionalnego dotyczącego gospodarstw opiekuńczych w województwie warmińsko-mazurskim

Data utworzenia: 20-06-2023

Podsumowanie spotkania regionalnego dotyczącego gospodarstw opiekuńczych w województwie warmińsko-mazurskim

W dniu 16 czerwca 2023 r.  w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyło się spotkanie regionalne dotyczące upowszechniania modelu usamodzielniania osób z niepełnosprawnością intelektualną w gospodarstwach opiekuńczych. Spotkanie było częścią projektu „Samodzielnie (nie samemu) – wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim” i zorganizowane zostało przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

W seminarium udział wzięli właściciele gospodarstw rolnych i agroturystycznych zainteresowani prowadzeniem działalności opiekuńczej, przedstawiciele instytucji działających w obszarze polityki społecznej takich jak Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, przedstawiciele Lokalnych Grup Działania z terenu naszego województwa oraz doradcy WMODR.

W trakcie spotkania przedstawione zostały założenia modelu wypracowanego w ramach projektu „Samodzielnie (nie samemu) – wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim” oraz doświadczenia w jego budowaniu i wdrażaniu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt realizowany jest w latach 2020-2023 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Chojnicach oraz Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Tucholi, dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tematyka spotkania obejmowała m.in.:

  • diagnozę i plany dotyczące rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacją w województwie warmińsko-mazurskim na lata 2023-2025 w zakresie dotyczącym gospodarstw opiekuńczych,
  • rolnictwo społeczne – potencjał gospodarstw rolnych w działaniach terapeutycznych,
  • założenia modelu oraz doświadczenia z jego budowania i wdrażania w ramach projektu „Samodzielnie (nie samemu) – wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”,
  • potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną – doświadczenia z projektu.

Prowadzący spotkanie przedstawiciele KPODR w Minikowie oraz PCPR w Tucholi omówili w swoich wystąpieniach poszczególne elementy projektu, jego słabe i mocne strony oraz trudności, z którymi zetknięto się przy jego realizacji. Podkreślona została konieczność ścisłej współpracy pomiędzy wszystkimi stronami biorącymi udział w projekcie.

Wykładowcom i uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie i udział w spotkaniu, które nie tylko umożliwiło nawiązanie kontaktów między uczestnikami, ale również było miejscem aktywnej wymiany wiedzy i doświadczeń.

 

Opracowanie: Marta Dudek