wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

III Warmińsko-Mazurskie Dni Pola, dzisiaj 21.06.2023, odwiedzamy powiat ełcki

Data utworzenia: 21-06-2023 ; Data wydarzenia: 21-06-2023

III Warmińsko-Mazurskie Dni Pola, dzisiaj 21.06.2023, odwiedzamy powiat ełcki

III Warmińsko-Mazurskie Dni Pola w powiecie ełckim rozpoczęliśmy sesją praktyczną i wizytą na demonstracjach, gdzie uczestnicy wydarzenia mogli zobaczyć na polu jak dobór odmiany oraz technologia uprawy wpływa na plonowanie żyta ozimego, pszenicy jarej i rzepaku ozimego.

Dr hab. Jerzy Grabiński prof. IUNG-PIB podczas wizyty na polu wskazywał na korzyści poplonów. Stosowanie poplonów przynosi rolnikom wymierne i długofalowe korzyści, jeśli dobór roślin na poplon odpowiada cyklowi zmianowania upraw, rodzajowi gleb w gospodarstwie oraz klimatowi, w jakim ono funkcjonuje. Jednak przy niskiej ilości odpadów nie są wskazane, gdyż zabierają wodę z gleby dla następnej rośliny.  

Podczas części teoretycznej dr hab. Janusz Smagacz prof. IUNG-PIB zwracał uwagę na zasadnicze elementy integrowanej ochrony roślin. Do jej podstawowych zasady należy zaliczyć m.in.: stosowanie płodozmianu, prawidłowy dobór odmian, właściwy termin siewu i uprawa, zrównoważone nawożenie zgodnie z zasobnością i potrzebami gleby, chemiczne zwalczanie agrofagów, zapewnienie dobrych warunków aż do zbioru plonu.


Do zobaczenia jutro na polach w powiecie oleckim! Warsztat polowy demonstracji przeprowadzi dr hab. Janusz Smagacz prof. IUNG-PIB a w części teoretycznej temat racjonalnej produkcji roślin zbożowych w warunkach zmian klimatycznych przedstawi dr hab. Jerzy Grabiński prof. IUNG-PIB. 

Szczegółowy program do pobrania TUTAJ

Serdecznie zapraszamy!

Opracowanie: Sylwia Walesieniuk