wmodr.pl

WMODR >> Strona główna >> Artykuł na głównej stronie >>

III Warmińsko-Mazurskie Dni Pola

Przedstawiamy programy wydarzeń w poszczególnych powiatach naszego województwa:

Program wydarzenia - 12 czerwca - powiat olsztyński
Program wydarzenia - 13 czerwca - powiat kętrzyński
Program wydarzenia - 14 czerwca - powiat mrągowski
Program wydarzenia - 15 czerwca - powiat piski
Program wydarzenia - 16 czerwca - powiat giżycki


07.06.2023 r.


Co stanowi o wyjątkowości Warmińsko-Mazurskich Dni Pola?

To, że POLE staje się miejscem gdzie potrzeba spotyka się z rozwiązaniem!

Jest to możliwe dzięki ścisłej współpracy przedstawicieli świata nauki i doradztwa rolniczego w formule praktycznych demonstracji w gospodarstwach rolnych.

12 czerwca rozpoczyna się już III edycja WMDP. Udział w niej wezmą naukowy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. dr hab. inż. Krzysztof Jankowski, dr hab. Stanisław Bielski i mgr inż. Artur Szatkowski z Katedry Agrotechnologii i Agrobiznesu, prof. dr hab. inż. Marek Marks z Katedry Agroekosystemów i Ogrodnictwa, prof. dr hab. inż. Bożena Kordan i dr hab. Marta Damszel z Katedry Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej oraz z dziedziny nauk ekonomicznych prof. dr hab. inż. Renata Marks-Bielska i dr hab. inż. Mariola Grzybowska- -Brzezińska, prof. UWM.

Podczas spotkań będzie możliwość konsultacji oraz wysłuchania ciekawych nowinek technologicznych ekspertów dziedzin rolniczych z Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, który reprezentować będzie prof. dr hab. inż. Paweł Bereś, z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach prof. dr. hab. inż. Jerzy Grabiński i dr hab. Janusz Smagacz oraz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dr hab. inż. Tomasz Piechota. 

Patronat Honorowy: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus, Wiceminister Aktywów Państwowych Andrzej Śliwka, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki

Patronat medialny: TVP3 Olsztyn, Radio Olsztyn, Gazeta Olsztyńska, Rolnicze ABC.

Partner generalny – Krajowa Grupa Spożywcza

Partner branżowy - Wipasz S.A.

OBEJRZYJ ZAPOWIEDŹ!

07.06.2023 r.


Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem III Warmińsko-Mazurskich Dni Pola.

Harmonogram

30.05.2023 r.


31.03.2023 r.


W dniach 12 czerwca-06 lipca br. zapraszamy na 19 powiatowych spotkań polowych. We współpracy z właścicielami gospodarstw demonstracyjnych, naukowcami, przedstawicielami firm produkujących dla rolnictwa, przedstawicielami samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji, których zakres działania obejmuje problematykę rolnictwa i wsi, w ramach powiatu, przeprowadzone zostaną praktyczne sesje na poletkach uprawowych. Będziemy chcieli pokazać i promować, m.in. bioróżnorodność roślin uprawnych oraz odmiany o podwyższonej tolerancji na suszę i inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

Celem III Warmińsko-Mazurskich Dni Pola jest umożliwienie rolnikom porównania w warunkach lokalnych, czyli zbliżonych do występujących w ich gospodarstwach, potencjału odmian roślin uprawnych, systemów ochrony roślin i nawożenia. Poprzez udział w spotkaniach umożliwimy rolnikom podjęcie racjonalnych decyzji, aby wzmocnili oni efektywność produkcji, a poprzez to również swoją konkurencyjność. Wyniki z prowadzonej działalności upowszechnieniowej Ośrodka, zebrane w zwarte opracowane, zostaną opublikowane i przekazane do ogólnego użycia. Będą wykorzystywane także przez doradców w ich codziennej pracy doradczo-informacyjno-szkoleniowej.

Zapraszamy rolników, naukowców, przedstawicieli firm produkujących dla rolnictwa, przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji, których zakres działania obejmuje problematykę rolnictwa i wsi, do współpracy z WMODR w zakresie demonstracji roślinnych. Osobą koordynującą działania upowszechnieniowe w Ośrodku jest Agnieszka Sołtysiak, kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej, tel. 665 891 386.

Harmonogram spotkań powiatowych, wraz z nazwiskami naukowców prowadzących sesje praktyczne i wykłady oraz programy tych spotkań ukażą się na stronie ze stosownym wyprzedzeniem.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W III WARMIŃSKO-MAZURSKICH DNIACH POLA.

W galerii kilka zdjęć z wydarzenia w 2022 roku.

31.01.2023 r.