wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Uproszczenia w ekoschematach

Data utworzenia: 22-06-2023

Uproszczenia w ekoschematach

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus zapowiedział podczas konferencji prasowej wprowadzenie uproszczeń w ekoschematach. W dniu 20 czerwca 2023 r. Polska wystąpiła do Komisji Europejskiej z wnioskiem o dokonanie zmian w Planie Strategicznym. Zmiany te zostaną wdrożone jeszcze w kampanii 2023 r. po uzyskaniu pozytywnej decyzji KE.

Na wniosek Szefa resortu rolnictwa Rada Ministrów podjęła decyzję o wprowadzeniu płatności dla małych gospodarstw do 5 ha w postaci ryczałtu. Zamiast różnych płatności rolnik, który złożył wniosek o płatności w latach 2022 i 2023, będzie mógł skorzystać z ryczałtu w wysokości 225 euro/ha.

Wiceminister Krzysztof Ciecióra podkreślił, że wnioski należało złożyć do 30 czerwca, natomiast przejście na ryczałt wymaga złożenia oświadczenia w terminie od 1 do 31 sierpnia do powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Uproszczenia ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi dotyczą:
1) Odstąpienia od warunku odnoszącego się do konieczności uzyskania minimalnej liczby punktów. Zmiana ułatwi rolnikom przystąpienie do ekoschematu.
2) Umożliwienia łączenia na jednej powierzchni następujących praktyk:

− Międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe z praktykami:
− Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji
    oraz
− Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo .
− Wymieszanie słomy z glebą z praktykami:
− Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji
     oraz
− Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo.

3) Zmniejszenie ze 100% do 50% powierzchni gospodarstwa (grunty orne i trwałe użytki zielone), na której ma być realizowany Plan nawożenia, w ramach praktyki Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia.

Więcej informacji z konferencji prasowej w linku- kliknij

Źródło: www.gov.pl
Opracowanie: Aleksandra Szwacka-Skiendziul