wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Produkcja zwierzęca >>

Bydło mleczne i mięsne

Korekcja racic

Korekcja racic

Data utworzenia: 28-01-2019 ; Data modyfikacji: 18-01-2021

Czym jest korekcja racic? Korekcja racic jest najważniejszym zabiegiem pielęgnacyjnym mającym na celu przywrócenie prawidłowego kształtu racic oraz zapewnienie równomiernego ich obciążenia. Systematyczne oraz poprawne wykonanie tego zabiegu, zapobiega występowaniu wielu schorzeń racic.    Szybsze narastanie ściany racicy...
czytaj więcej

Choroby kończyn

Choroby kończyn

Data utworzenia: 28-01-2019 ; Data modyfikacji: 18-01-2021

Choroby racic Schorzenia kończyn bydła zaraz po zaburzeniach metabolicznych i mastitis stanowią trzecią przyczynę brakowania krów. Odsetek brakowania krów w stadach średnio wynosi 15 – 20%. W stadach wysokoprodukcyjnych z powodu schorzeń racic brakowanie krów sięga 50% stada. Do głównych zmian chorobowych racic...
czytaj więcej

Choroby bydła

Choroby bydła

Data utworzenia: 28-01-2019 ; Data modyfikacji: 18-01-2021

Wysoka wydajność krów mlecznych oraz ciągłe dążenie do jej zwiększania sprawia, że organizm krowy ciągle pracuje na tzw. „wysokich obrotach”. Wysoka produkcja mleka czy też mięsa sprawia, że organizm zwierząt jest bardziej podatny na czynniki chorobotwórcze. Chorób, na które zapada bydło a w szczególności...
czytaj więcej

Typy użytkowe bydła

Typy użytkowe bydła

Data utworzenia: 28-01-2019 ; Data modyfikacji: 02-12-2021

TYPY UŻYTKOWE BYDŁA Pojęcie typ użytkowy bydła określa zespół cech anatomicznych, morfologicznych i fizjologicznych, które kwalifikują zwierzę do określonego typu użytkowego. Wyróżniamy 3 podstawowe typy użytkowe bydła: I.    Typ mleczny Krowa typu mlecznego charakteryzuje się budową ciała przypominającą...
czytaj więcej

Program Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich - Bydło

Program Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich - Bydło

Data utworzenia: 28-01-2019 ; Data modyfikacji: 12-04-2021

Program Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich - Bydło Rasy rodzime, mimo niższego poziomu użytkowości, charakteryzują się takimi cennymi cechami, jak odporność na choroby, wysoka płodność i plenność, dobre cechy mateczne, długowieczność oraz zdolności adaptacyjne do skrajnych warunków środowiskowych i paszy o niskiej...
czytaj więcej

Główne rasy bydła mlecznego

Główne rasy bydła mlecznego

Data utworzenia: 28-01-2019 ; Data modyfikacji: 02-12-2021

Rasy bydła mlecznego Bydło holsztyńskie (holsztyńsko –fryzyjskie) Rasa ta wywodzi się od czarno-białego bydła fryzyjskiego sprowadzanego głównie z Holandii do Ameryki od początku XVII wieku.  W USA w połowie XIX wieku powstały związki zrzeszające hodowców bydła tej rasy. Wprowadzenie do praktyki hodowlanej efektywnych...
czytaj więcej

Główne rasy bydła mięsnego

Główne rasy bydła mięsnego

Data utworzenia: 28-01-2019 ; Data modyfikacji: 02-12-2021

Rasy bydła mięsnego Charolaise  Jest to największa pod względem kalibru i masy ciała francuska rasa mięsna. Została wyhodowana w centralnej Francji, w regionie Saone et Loire, a wywodzi się bezpośrednio od bydła roboczego z okolic Charollais. Bydło to kształtowało się w łagodnym klimacie...
czytaj więcej

Zdrowie bydła mlecznego i mięsnego

Zdrowie bydła mlecznego i mięsnego

Data utworzenia: 28-01-2019 ; Data modyfikacji: 02-12-2021

Opieka weterynaryjna i kontrola dobrostanu Ustawodawstwo weterynaryjne jest obszerne i szczegółowe.  Ustawa z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych z urzędu  (Dz. U. 2004, 69, 625 z poz. zm.) jest powiązana z 32 dyrektywami UE, a w celu jej uszczegółowienia wydano już 94...
czytaj więcej